7βιο: το νέο ενημερωτικό φόρουμ του φορέα “ΒιοΕπτάνησα ΒιοΙόνιο”

14 01 2019 | 07:47

Το φόρουμ 7βιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του νέου οργανισμού "ΒιοΕπτάνησα ΒιοΙόνιο" με τον διακριτικό τίτλο Βιο7 που ιδρύθηκε το 2018 και λειτουργεί ως ερευνητικός οργανισμός  για την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία καθώς και για την διάθεση των βιολογικών προϊόντων.

Βασικοί στόχοι επιγραμματικά:

  • 100% Βιο το 2030. Διότι το 30% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου οφείλεται στην συμβατική γεωργία/κτηνοτροφία.
  • Να γίνουν τα βιολογικά προϊόντα φθηνότερα από τα συμβατικά.
  • Να γίνουν προσιτά σε όλους και πάντα
  • Να ξαναγυρίσουμε πίσω όστην εποχή που ήταν όλα 100%  βιολογικά, μέχρι που άρχισε η επανάσταση με τα χημικά εργοστάσια που "εμβόλισαν" την βιολογική κατάσταση των πραγμάτων.

Με τον συνδυασμό όλο και περισσοτέρων τεχνικών και τεχνολογιών μπορούν να ελαχιστοποιηθούν τα κόστη, αυξάνοντας την ποιότητα και την ποσότητα παραγωγής σε βαθμό που να κατακτήσουν μαζικά την αγορά και  λόγω ΚΑΙ οικονομικού συμφέροντος θα επικρατήσουν των συμβατικών.

Και επειδή η βιολογική καλλιέργεια είναι κάτι που χαρακτηρίζεται από την "τοπικότητα" οι παραπάνω στόχοι είναι κάτι που πρέπει να επιτευχθεί σε τοπικό επίπεδο, δημιουργήθηκε η ΚοινΣεπ ΒιοΕπτάνησα ΒιοΙόνιο, με σκοπό την αναζήτηση παρόμοιων ομάδων σε όλο τον κόσμο, και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

Όπως λένε οι δημιουργοί της πρωτοβουλίας:

Δεν έχει νόημα να γίνουμε 100% eco  (αυτοκίνητα και ηλεκτρισμός) αν δεν πάμε και σε 100%  bio για το 2030.

 

8 Ιανουαρίου 2019

Πηγή: stop ttip ionian