10% μικρότερες αποδόσεις των καλλιεργειών τις επόμενες δεκαετίες, από την υποβάθμιση των εδαφών.

16 07 2018 | 09:42

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα της γης έχουν υποβαθμιστεί σοβαρά και αυτό το ποσοστό θα μπορούσε να φτάσει το 90% μέχρι τα μέσα του αιώνα, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να εκτοπιστούν καθώς τα τοπικά συστήματα παραγωγής τροφίμων καταρρέουν, εξαναγκάζοντάς τους να μεταναστεύσουν.

Αν και το φαινόμενο είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, μια νέα έκθεση που εκπόνησε το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμά ότι το μέγεθος της περιοχής που υποβαθμίζεται κάθε χρόνο, είναι ίσο με το ήμισυ του μεγέθους της ΕΕ.

Ακολουθεί μια άλλη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιστημονικής Πολιτικής Πλατφόρμας για την Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παγκόσμια υποβάθμιση της γης είχε φτάσει σε ένα «κρίσιμο» σημείο, όπου πλέον απειλείται η ευημερία σχεδόν του μισού παγκόσμιου πληθυσμού.

Η γεωργία είναι ένας από τους μεγαλύτερους συντελεστές σε αυτή τη διαδικασία, καθώς τα κομμάτια γης που χρησιμοποιούνται από τον γεωργικό και τον κτηνοτροφικό τομέα, καλύπτουν σήμερα το ένα τρίτο της επιφάνειας του πλανήτη.

Μαζί με την κλιματική αλλαγή, η εδαφική υποβάθμιση είναι πιθανό να μειώσει τις συνολικές αποδόσεις των καλλιεργειών κατά ένα δέκατο μέχρι το 2050.

Το αποτέλεσμα αυτό θα γίνει περισσότερο αισθητό στην Ινδία, την Κίνα και την υποσαχάρια Αφρική, όπου η υποβάθμιση της γης θα μπορούσε να μειώσει κατά το ήμισυ την παραγωγή των καλλιεργειών.

Η περικοπή των λιγότερο βιώσιμων κρεάτων, όπως το βόειο κρέας και η μετάβαση σε διατροφή πλούσια σε φυτικές τροφές, είναι δύο μέτρα που μπορούν να σταματήσουν την εξάπλωση των γεωργικών εκτάσεων σε ανέγγιχτες μέχρι τώρα περιοχές.

Αυτές οι εκτιμήσεις, παρουσιάστηκαν σε μια νέα έκδοση του Παγκόσμιου Άτλαντα Ερημοποίησης. Ο άτλας προορίζεται να χρησιμεύσει ως εργαλείο για τους αρμόδιους, ως προς την χάραξη πολιτικής για την παρακολούθηση της υποβάθμισης της γης, καθώς και την εύρεση διορθωτικών μέτρων.

Την τελευταία φορά που εκπονήθηκε μια τέτοια έκθεση ήταν το 1998 και οι συντάκτες προειδοποίησαν ότι η ταχεία ανάπτυξη των ανθρώπινων πληθυσμών από τότε ασκεί μια άνευ προηγουμένου πίεση στον πλανήτη.

Ο κ. Tibor Navracsics, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, υπεύθυνος για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, δήλωσε ότι στα 20 χρόνια που έχουν περάσει, οι παγκόσμιες πιέσεις στη γη και το έδαφος «αυξήθηκαν δραματικά».

«Για να διατηρήσουμε τον πλανήτη μας για τις μελλοντικές γενιές, πρέπει επειγόντως να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτούς τους πολύτιμους πόρους», δήλωσε.

Σύμφωνα με την Ατζέντα για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, οι ηγέτες του κόσμου έχουν δεσμευτεί να καταπολεμήσουν την ερημοποίηση, να αποκαταστήσουν την υποβαθμισμένη γη και το έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που πλήττονται από  ξηρασία και πλημμύρες.

Παρά τη δέσμευση αυτή όμως, οι εθνικές κυβερνήσεις δεν κατέβαλαν μέχρι στιγμής την συντονισμένη προσπάθεια που απαιτείται για την επίτευξη αυτού του στόχου μέχρι το 2030, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Αυτό συμβαίνει παρά τα σαφή οικονομικά οφέλη από την επίτευξη του στόχου, αφού μόνο στην ΕΕ, η εδαφική υποβάθμιση θεωρείται ότι κοστίζει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Σχεδόν το 10% της ΕΕ απειλείται από ταχεία ερημοποίηση των εδαφών, συμπεριλαμβανομένων εθνών τόσο διαφορετικών όσο η Πορτογαλία και η Βουλγαρία.

«Ο άτλας δείχνει ότι η ΕΕ πλήττεται όλο και περισσότερο από την ερημοποίηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δράσης για την προστασία του εδάφους και τη βιώσιμη χρήση των γαιών και των υδάτων σε τομείς πολιτικής όπως η γεωργία, η δασική ενέργεια και η κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Karmenu Vella, Επίτροπος Περιβάλλοντος, και Αλιείας.

 

22 Ιουνίου 2018

Του Josh Gabbatiss

Πηγή: Independent

Περισσότερα:       Deserts         Farming