ΔΑΠΕΕΠ: 75 ενεργοβόρες εταιρείες και 260 τουριστικές επιχειρήσεις στην πλατφόρμα για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ.

Ολοκληρώθηκε χθες η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019-2020 από τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις και τις εταιρείες του τουριστικού κλάδου. Με σκοπό να μην χρεωθούν αναδρομικά από την αρχή του 2019 με ΕΤΜΕΑΡ 17 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, που είναι η χρέωση βάσης, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress αίτηση υπέβαλαν 75 βιομηχανικοί καταναλωτές και 260 εταιρείες του τουριστικού τομέα.  

Όσον αφορά τον τουριστικό κλάδο, ο ΔΑΠΕΕΠ εκτιμά πως υπήρξε ικανοποιητική ανταπόκριση στη δυνατότητα που δόθηκε με την πρόσφατη υπουργική απόφαση, για διατήρηση της χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ σε χαμηλά επίπεδα έως και το 2021. 

Υπενθυμίζεται ότι, με την υπαγωγή στο μειωμένο καθεστώς, η χρέωση για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις διαμορφώνεται σε 2,55-4,0 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ για τις τουριστικές εταιρείες σε 9,01 ευρώ. Κατά συνέπεια, έναντι της Χρέωσης Βάσης, η χρέωση στον τουριστικό κλάδο για την 3ετία  2019-2021 επανακαθορίζεται με έκπτωση 53%. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από το Δελτίο του ΕΛΑΠΕ για τον Δεκέμβριο του 2020, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει λάβει υπόψη του την επίπτωση στα προβλεπόμενα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού για τα έτη 2019 και 2020, από την προσθήκη των τουριστικών επιχειρήσεων στους δικαιούχους μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ. Έτσι, Με βάση την προς τα κάτω αναθεώρηση που έκανε ο Διαχειριστής για τις δύο αυτές εισροές, υπολογίζει σε 50 εκατομμύρια ευρώ τη μείωση των εσόδων. 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, δικαίωμα υπαγωγής είχαν οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου οι οποίες βρίσκονται σε λειτουργία τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2014 και η ηλεκτρική παροχή τους (Μέσης ή Υψηλής Τάσης) να παραμένει ενεργοποιημένη αδιάλειπτα από τότε. Παράλληλα, όπως και οι υπόλοιπες κατηγορίες καταναλωτών με μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ (πλην των αγροτών), για τις πρώτες 250 Μεγαβατώρες MWh ετήσιας κατανάλωσής τους, θα κοστολογηθούν χωρίς έκπτωση. 

Υπενθυμίζεται ότι για τους δικαιούχους αγρότες η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή άλλες 2 εβδομάδες. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων για τα έτη 2019-2020, ο ΔΑΠΕΕΠ θα ανοίξει πάλι την ηλεκτρονική πλατφόρμα για διάστημα ενός μήνα, προκειμένου να υποβληθούν οι αιτήσεις για το έτος 2021. Κατόπιν, η διαδικασία θα συνεχιστεί και για το έτος 2022.

 

 

 

10 Ιουνίου 2021

energypress