ΔΑΠΕΕΠ: Στα 50 εκατ. ευρώ το κόστος εξισορρόπησης για τον ΕΛΑΠΕ το 2021 - Οι προβλέψεις εσόδων από ρύπους και ΕΤΜΕΑΡ

Στα 50 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το κόστος εξισορρόπησης που θα επιβαρυνθεί ο ΕΛΑΠΕ για τις μονάδες ΑΠΕ που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ στην αγορά του target model για το 2021. Είναι η πρώτη φορά που ο ΔΑΠΕΕΠ προϋπολογίζει μια τέτοια δαπάνη στο Δελτίο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραπάνω εκτίμηση βασίζεται στο γεγονός ότι τον Φεβρουάριο για κάθε Μεγαβατώρα ΑΠΕ που εκπροσωπείται από τον ΔΑΠΕΕΠ, το κόστος εξισορρόπησης ήταν στα 4.5 ευρώ. Ποσό σαφώς χαμηλότερο από εκείνο που επιβαρυνόταν ο ΔΑΠΕΕΠ τους πρώτους μήνες λειτουργίας του target model.

d

Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται στο δελτίο του ΕΛΑΠΕ για τον Δεκέμβριο του 2020 (εν λειτουργία η νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας) η αξία των εσόδων από DAM (Day Ahead Market) και IDM (Intra Day Market) και αγορά εξισορρόπησης ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ είναι 37,2 ευρώ/MWh. Το μοναδιαίο κόστος ευθύνης εξισορρόπησης ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ για το χαρτοφυλάκιο του ΔΑΠΕΕΠ διαμορφώθηκε στα 16.8 ευρώ ανά μεγαβατώρα.  

Στο παρόν Δελτίο η εκτίμηση της μέσης τιμής των πλειστηριασμών αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2021 είναι 37,45 €/tn. Το ποσοστό των εσόδων από τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου λαμβάνεται στο 78% για το 2021. Εκκρεμεί η νομοθετική ρύθμιση. Στις 21.12.2020 το EEX δημοσίευσε το ημερολόγιο δημοπρασιών για το 2021, σύμφωνα με το οποίο στην Ελλάδα διατίθενται 20.855.000 tn και 197.500 tn για αεροπορικά δικαιώματα.

Τέλος, αναφορικά με τις προβλέψεις του εσόδου από ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2021 λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του 2020 με τις οποίες εκκαθαρίσθηκε το ΕΤΜΕΑΡ για το 2020, το δε ύψος της ετήσιας συνολικής κατανάλωσης για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα που λαμβάνεται υπόψη είναι 44,47 TWh.

Έχει συνυπολογισθεί το έσοδο ΕΤΜΕΑΡ που θα προκύψει μετά τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος για την υπαγωγή δικαιούχων σε καθεστώς μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019 και 2020, τα ύψη των οποίων εκτιμώνται σε 65 εκατ. € και 60 εκατ. € αντίστοιχα. Περιλαμβάνονται και τα 2 ποσά στην εισροή Αυγούστου_2021. 

 

 

 

23 Μαρτίου 2021

energypress