Τι θα φέρει η ρύθμιση για τα Τεχνικά Ελάχιστα στην Αγορά Εξισορρόπησης – Τα επόμενα βήματα περιμένουν προμηθευτές και ΑΠΕ.

Ως «αντίμετρο» στην ενεργοποίηση στην Αγορά Εξισορρόπησης αχρείαστων ποσοτήτων ενέργειας, και επομένως στην οικονομική επιβάρυνση που αυτή συνεπάγεται, εκτιμούν παράγοντες της αγοράς ότι θα λειτουργήσει ο περιορισμός των προσφορών με βάση την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή, για τον οποίο έκανε διαβούλευση η ΡΑΕ και εκτιμάται ότι θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή.

Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, το μέτρο αυτό θα εξαλείψει μία από τις αιτίες που μπορούν να αυξήσουν τους όγκους εξισορρόπησης πάνω από τα απαιτούμενα επίπεδα, ακόμη και με τις ταυτόχρονες ενεργοποιήσεις ανοδικής και καθοδικής ενέργειας. Έτσι, περιορίζοντας τις προσφορές των παραγωγών σε ποσότητες ανοδικής ή καθοδικής υπηρεσίας που μπορούν πραγματικά να παραδώσουν, θα λειτουργήσει ως μία δικλείδα ασφαλείας ώστε το κόστος της Αγοράς Εξισορρόπησης να μην φτάσει ξανά σε «αδόκητα επίπεδα», όπως έχει χαρακτηρίσει η ΡΑΕ τα επίπεδα τιμών που καταγράφηκαν κάποιες εβδομάδες λειτουργίας του Target Model.

Η εν λόγω ρύθμιση κλείνει ουσιαστικά ένα «παραθυράκι», το οποίο επέτρεπε σε κάποιον παραγωγό να υποβάλει βήματα προσφορών τα οποία λόγω τεχνικών περιορισμών της μονάδας του δεν μπορεί να παραδώσει. Κάτι που μπορεί να συμβεί στην υπηρεσία τόσο της ανοδικής όσο και της καθοδικής εξισορρόπησης, αν υποβληθούν βήματα προσφορών που είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα, αντίστοιχα, από την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή της μονάδας.

Το «παραθυράκι» αυτό άφηνε έδαφος για στρατηγικές που επιτρέπουν την αμοιβή για ακριβότερη προσφορά από αυτήν με την οποία ο πάροχος της υπηρεσίας εντάχθηκε στον ΔΕΠ. Για την Αγορά Εξισορρόπησης, οι στρατηγικές αυτές σήμαιναν πως μπορούσε να ενεργοποιηθεί μεγαλύτερος όγκος εξισορρόπησης, από όσος είναι αναγκαίος για το σύστημα. Μάλιστα, αν ο όγκος της ανοδικής ή καθοδικής υπηρεσίας που ενεργοποιούνταν με αυτό τον τρόπο ήταν μεγάλος, τότε ενδεχομένως θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί ανάλογος όγκος καθοδικής ή ανοδικής υπηρεσίας, αντίστοιχα, για να αντιμετωπισθεί η ανισορροπία.

Τα παραπάνω εξηγούν γιατί στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ, από τις τοποθετήσεις που δημοσιοποιήθηκαν, όλες οι εταιρείες και φορείς τοποθετούνται υπέρ της εφαρμογής του μέτρου. Όλες όμως οι τοποθετήσεις κατέληγαν επίσης στο συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν επαρκεί για να διασφαλίσει πως οι τιμές δεν θα πάρουν ξανά την ανιούσα στο μέλλον. Μάλιστα, στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι συμμετέχοντες υποστήριξαν πως το μόνο αποτελεσματικό «αντίδοτο» είναι η επιβολή ορίων στις προσφορές, την οποία έχει προτείνει η ίδια η ΡΑΕ.

Ωστόσο, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι η Αρχή δεν είναι πρόθυμη να ενεργοποιήσει τα όρια στις προσφορές, τουλάχιστον για όσο διάστημα οι τιμές στην Αγορά Εξισορρόπησης παραμένουν αποκλιμακωμένες.

Εξάλλου, ακόμη κι αν η αποκλιμάκωση οφείλεται στην αυτοσυγκράτηση των «παικτών» της αγοράς, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με αυτό που επιδίωκε η ΡΑΕ με το «πλαφόν» στις προσφορές – δηλαδή να υπάρξει ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα ομαλής λειτουργίας της αγοράς, ώστε να εξετάσει ποιες δομικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμάται ότι η ΡΑΕ αναζητά και θα προωθήσει το επόμενο διάστημα ανάλογες ρυθμίσεις με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή, με την προσδοκία οι ρυθμίσεις αυτές να αποσοβήσουν τον όποιο κίνδυνο νέου εκτροχιασμού.

 

 

20 Ιανουαρίου 2021

energypress