ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Αιτήσεις για νέα φωτοβολταϊκά 1500 MW στα πρώην λιγνιτικά πεδία κατέθεσε στη ΡΑΕ.

Το πλεονέκτημα των μεγάλων εκτάσεων που έχει στη διάθεσή της στα εξαντλημένα λιγνιτικά πεδία, τόσο στη Δυτική Μακεδονία όσο και στη Μεγαλόπολη, είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει η διοίκηση της ΔΕΗ, προκειμένου να εγκαταστήσει μεγάλης έκτασης φωτοβολταϊκά πάρκα.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η θυγατρική στην οποία ο κ. Στάσσης έχει αναθέσει το δύσκολο ρόλο να υλοποιήσει τη φιλόδοξη στροφή της επιχείρησης στις ΑΠΕ, κατέθεσε ήδη στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αιτήσεις για άδειες παραγωγής φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας περί τα 1500 MW.

Οι αιτήσεις κατατέθηκαν το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου και έρχονται να προστεθούν στο χαρτοφυλάκιο των 4,5 GW σταθμών ΑΠΕ που έχει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες σε διάφορες φάσεις ωριμότητας ή ακόμα και υλοποίησης για ορισμένα από αυτά.

Πολλά από τα έργα του χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες αποτελούν αντικείμενο των συζητήσεων που διεξάγει η διοίκηση της ΔΕΗ με ξένους και ελληνικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΑΠΕ, προκειμένου να υπάρξουν κοινοπρακτικά σχήματα που θα τα κατασκευάσουν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σύντομα θα ανακοινωθούν νέες συνεργασίες αντίστοιχες με εκείνη που δρομολόγησε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες με την MASDAR TAALERI GENERATION (MTG).

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΔΕΗ, έως το 2024 θα έχει κατασκευαστεί από την ίδια και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ένα σύνολο έργων περί το 1 GW από τα περίπου 6 GW αδειοδοτήσεων που κατέχει.

energypress

30/12/2019