Δελτίο Τύπου: Μνημόνιο Συνεργασίας ΡΑΑΕΥ-ΠΜΣ Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Δελτίο Τύπου

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ΡΑΑΕΥ και ΠΜΣ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

 

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) MSc in ENERGY LAW, BUSINESS, REGULATION & POLICY (Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική) του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Το μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους της ΡΑΑΕΥ ο Πρόεδρος της, Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας και  εκ μέρους του μεταπτυχιακού προγράμματος ο Διευθυντής του, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κομνηνός Κόμνιος.

Το κοινό σχέδιο δράσης των δύο μερών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία σε ακαδημαϊκές και επιστημονικές δράσεις, το σχεδιασμό ή τη δημιουργία κοινών συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ή προγραμμάτων και την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων πεδίου Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών, τα θέματα των οποίων εμπίπτουν στη θεματική περιοχή του δικαίου και των οικονομικών της ενέργειας.

Στην υπογραφή του Μνημονίου, παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος β’ της ΡΑΑΕΥ και Πρόεδρος του Κλάδου Ενέργειας, Δημήτρης Φούρλαρης, ο Αντιπρόεδρος α’ της ΡΑΑΕΥ και Πρόεδρος του Κλάδου Υδάτων, Δημήτρης Ψυχογυιός και τα μέλη της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ, Στέφανος Μανιάς, Δημήτρης Παπαντώνης και Κων/νος Τσιμάρας.

Ο Πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας δήλωσε μετά την υπογραφή του μνημονίου: «Η ΡΑΑΕΥ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα κι επιζητεί τη συνεργασία μαζί της με γνώμονα την προαγωγή και την ανάπτυξη καινοτόμων ερευνών στον τομέα της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί χαρά μας η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Κομνηνός Κόμνιος σημείωσε: «Για εμάς, η θεσμοθετημένη, πλέον, συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή αποτελεί εξαιρετική τιμή και χαρά, καθώς σηματοδοτεί τη μεταξύ μας στενότερη επαφή.  Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις στρατηγικές μας επιλογές, που απορρέουν από το πολύπλευρο πρόγραμμα εξωστρέφειας του ΠΜΣ, με στόχο την προσφορότερη διασύνδεση με την κοινωνία. Η προκείμενη συνέργεια με τη ΡΑΑΕΥ, μεταξύ άλλων,  θα επιτρέψει σε φοιτητές μας να αποκτήσουν δυσεύρετη πρακτική εμπειρία και να εργαστούν σε πραγματικά ζητήματα της αγοράς ενέργειας, διασφαλίζοντάς τους καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές».