Διαχειριστές προς ΡΑΕ: Αντικίνητρο για την ανάπτυξή μας η εκχώρηση ποσοστού από τα κέρδη των μη ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων

Τη διαφωνία του ΔΕΣΦΑ στην προοπτική αφαίρεσης ενός ποσοστού επί των καθαρών κερδών από τις μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, εξέφρασε την Τετάρτη στη συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου η CEO της εταιρείας, Maria Rita Galli. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η επίσημη τοποθέτηση του ΑΔΜΗΕ λίγες ώρες νωρίτερα, με τη δημοσίευση των σχολίων του Διαχειριστή στη δημόσια διαβούλευση για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Επιτρεπόμενου & Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ. 

Στην περίπτωση του ΔΕΣΦΑ, και απαντώντας σε ερώτηση για το πώς τοποθετείται η διοίκηση της εταιρείας στη συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση της ΡΑΕ, η κ. Galli επισήμανε ότι αντίθετα η εταιρεία κρίνει εύλογο να αφαιρούνται από το Απαιτούμενο Έσοδο οι δαπάνες στις οποίες προχωρά ο Διαχειριστής για τις μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, είτε σε ανθρώπινους είτε σε υλικούς πόρους. Πρόσθεσε πάντως πως ο ΔΕΣΦΑ βρίσκεται σε συνομιλίες για το ζήτημα με τη ΡΑΕ, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα βρεθεί τελικά «χρυσή τομή». 

Σύμφωνα με την κ. Galli, η αφαίρεση μέρους των καθαρών κερδών αποτελεί παλαιότερη προσέγγιση, η οποία έχει εγκαταλειφθεί σήμερα. Αν ισχύσει για τον ΔΕΣΦΑ, όπως συμπλήρωσε, τότε για την ανάληψη κάποιας ανάλογης δραστηριότητας, ο Διαχειριστής του εθνικού συστήματος θα βρίσκεται σε δυσχερή θέση έναντι των υπόλοιπων εταιρειών που θα τη διεκδικήσουν, καθώς αυτές δεν θα χρειάζεται να απολέσουν μέρος της κερδοφορίας. 

Κατά συνέπεια, εκτίμησε πως σε μία τέτοια περίπτωση θα επιβραδυνθεί η επέκταση του Διαχειριστή στην παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, συμπληρωματικά προς την επιτέλεση των ρυθμιστικών του δραστηριοτήτων. 

Σύμφωνα με τη σχετική αναφορά της ΡΑΕ στη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Επιτρεπόμενου & Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ, ειδικά για τις Μη Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες, υπολογίζεται το καθαρό  κέρδος από  αυτές κι ένα ποσοστό επί των κερδών μεταφέρεται προς όφελος των Χρηστών του ΕΣΜΗΕ. Στο σχετικό του σχόλιο, ο ΑΔΜΗΕ εισηγείτο την απαλοιφή αυτού του εδαφίου, επισημαίνοντας ότι αντί της αφαίρεσης ενός  ποσοστού επί των καθαρών κερδών. προτείνεται και θεωρείται εύλογη και δίκαιη η αφαίρεση μόνο των δαπανών που χρησιμοποιούνται για τηνπαροχή μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών.

Με  τον  τρόπο  αυτό, σημειώνει ο ΑΔΜΗΕ, δίδεται επαρκές κίνητρο στον Διαχειριστή για την  μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας προς όφελος των καταναλωτών, δεδομένου του ότι οι σχετικές δαπάνες αφαιρούνται από το Απαιτούμενο Έσοδο, ενώ με τα ποσοστά που προτείνονται εξαλείφεται το όποιο κίνητρο για την αναζήτηση πεδίων μη ρυθμιζόμενης δραστηριότητας. «Θεωρείται δε  εύλογη εκ μέρους του Διαχειριστή η αφαίρεση μόνο των δαπανών που χρησιμοποιούνται για την παροχή Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών, είτε με τη χρήση και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας των παγίων που έχουν ενταχθεί στη ΡΠΒ του ΕΣΜΗΕ, είτε λειτουργικών εξόδων που έχουν ενταχθεί στο Έσοδο», προσθέτει. 

 

 

 

9 Iουλίου 2021

energypress