Διχασμένα τα ευρωπαϊκά κράτη στις ψηφοφορίες για τα Γενετικά Τροποποιημένα

25 01 2019 | 10:14

Τη συνήθη «μη απόφαση» είχε ως αποτέλεσμα η ψηφοφορία των κρατών μελών στην Επιτροπή Προσφυγών για Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα και Ζωοτροφές της ΕΕ (14/1) για την ανανέωση ή την έγκριση για διάθεση στην αγορά ζωοτροφών που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές.

Αναλυτικότερα για τη Γενετικά Τροποποιημένη ελαιοκράμβη (Ms8, Rf3 και Ms8xRf3) υπήρξε «μη απόφαση» ενώ το ίδιο αποτέλεσμα είχε η ψηφοφορία για την έγκριση διάθεσης στην αγορά ζωοτροφών που περιέχουν ή αποτελούνται από ποικιλίες γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου. Το ίδιο συνέβη και για την ποικιλία ΓΤ βάμβακος.

Oι αντιπροσωπείες των Κρατών Μελών διατήρησαν τις γραμμές ψήφισής που είχαν και στη Μόνιμη Επιτροπή (3/12) με τη Γερμανία και την Πορτογαλία να απέχουν από όλες τις ψηφοφορίες ενώ η Γαλλία απείχε από την ψηφοφορία για το ΜΟΝ87403 και την ανανέωση για τις ποικιλίες ΓΤ ελαιοκράμβης, από την οποία απείχε η ολλανδική αντιπροσωπεία.

Η Μάλτα άλλαξε πλευρά προσχωρώντας στο στρατόπεδο των υπέρμαχων των ΓΤ προϊόντων εκτός από το βαμβάκι ενώ η Βουλγαρία απείχε από την έγκριση του ΜΟΝ87403. Κόντρα στην παράδοση πήγε η Δανία, ψηφίζοντας κατά για την ποικιλία βάμβακος. Η Ελλάδα ως είθισται τάχθηκε σε όλες τις ψηφοφορίες «κατά».

Σε ψηφοφορίας της Μόνιμης Επιτροπής επίσης στις 14/1 τα Κράτη – Μέλη κατέληξαν σε «μη απόφαση» σε ακόμα τρεις περιπτώσεις ΓΤ προϊόντων για χρήση σε ζωοτροφές. Τις ποικιλίες ΓΤ αραβόσιτου 4114, ΜΟΝ87411 και Bt11Xmir162x1507XGA21 και τρεις υποσυνδυασμούς της τελευταίας. Ακολουθώντας το σύνηθες μοτίβο της «μη απόφασης» οι ποικιλίες θα τεθούν σε ψηφοφορία πιθανότατα τον Μάρτιο στην Επιτροπή Προσφυγών.

Σε περίπτωση που τόσο στη Μόνιμη Επιτροπή όσο και στην Επιτροπή Προσφυγών ή έκβαση είναι «μη απόφαση» την τελική απόφαση λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο είναι στη δικαιοδοσία του κάθε Κράτους Μέλους αν θα προχωρήσει στην καλλιέργεια η χρήση των επιτρεπόμενων ποικιλιών ΓΤ προϊόντων.

 

 

23 Ιανουαρίου 2019

φ