Δραστική μείωση των δικαιωμάτων CO2 που δικαιούται η χώρα μας με απόφαση του EEX - Χάνει έσοδα 54 εκατ. ευρώ ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ.

14 07 2020 | 09:12

Νέο “χτύπημα” αναμένεται να δεχθούν τα έσοδα και κατ΄επέκταση η βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ μετά την απόφαση του EEX (European Energy Exchange) να μειώσει τον διαθέσιμο όγκο δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, πράγμα που πρακτικά μεταφράζεται σε απώλεια εσόδων της τάξης των 54,2 εκατομμυρίων ευρώ. 

Να θυμίσουμε ότι η μείωση του διαθέσιμου όγκου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο I, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενόψει της εφαρμογής του Μηχανισμού Αποθεματικού Σταθερότητας της Αγοράς (Market Stability Reserve (MSR) Mechanism).

Σύμφωνα με το τελευταίο ημερολόγιο δημοπρασιών του EEX, τα διαθέσιμα δικαιώματα ρύπων που διατίθενται για την Ελλάδα για το έτος 2020 μειώνονται από 24.396.500 τόνους σε 20.628.000, ήτοι μια μείωση της τάξης των 3.767.500 τόνων. Η μείωση αφορά την περίοδο Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2020. 

Βάσει κατανομής των εσόδων που προκύπτουν από τους πλειστηριασμούς των δικαιωμάτων ρύπων, το 72% πηγαίνει για την ενίσχυση του ΕΛΑΠΕ, γεγονός που σημαίνει ότι με βάση μια μέση τιμή δικαιωμάτων στα 20 ευρώ/tn, η απώλεια εσόδων για τον Ειδικό Λογαριασμό φτάνει τα 54,2 εκατομμύρια ευρώ από το σύνολο των 75,3 εκατ. ευρώ που συνολικά θα “χαθούν” λόγω μείωσης του διαθέσιμου όγκου δικαιωμάτων.

Να θυμίσουμε ότι μόλις στις αρχές Μαρτίου άλλαξε το σύστημα κατανομής των δικαιωμάτων ρύπων με σχετική υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπει ότι το ποσοστό των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων που θα κατευθύνεται στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ αυξάνεται στο 72% (από 65% που ίσχυε μέχρι σήμερα). Ας σημειωθεί ότι το ποσοστό 65% είχε εφαρμοστεί για το 2019 και είχε αρχικά προβλεφθεί και για το 2020. Το 2018 το ποσοστό ήταν 60%, ενώ παλιότερα, το 2016 και το 2017, ήταν 72%.

Σε ότι αφορά τους “λοιπούς” αποδέκτες των εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων που θα θιγούν αναλογικά ο καθένας, από την παραπάνω μείωση του όγκου, η απόφαση κατανομής προβλέπει ως εξής:

  1. Ποσοστό 3% διατίθεται για το Εθνικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών στην τελική κατανάλωση 
  2. Ποσοστό 6% διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος με στόχο την ενίσχυση αι σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών κοινωνιών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και το Δήμο Μεγαλόπολης. Οι δράσεις θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές ή και για επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στις λιγνιτικές περιοχές.Οι δράσεις μπορούν να αφορούν και σε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια.

  3. Ποσοστό 0,2% διατίθεται στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) για την αποκλειστική υποστήριξη του έργου της διεύθυνσης κλιματικής αλλαγής και ποιότητας της ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ και ειδικότερα για την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2003/87/ΚΕ για τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας

  4. Ποσοστό 6% των εσόδων διατίθεται στο ΥΠΕΝ σε ειδικό λογαριασμό που θα συσταθεί για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

 

 

14 Ιουλίου 2020

energypress