ΕΛΑΠΕ: Στα 80 εκατ. ευρώ αυξάνει η εκτίμηση για το έλλειμμα το 2020 - Πρόβλεψη για 48 €/Mwh ΟΤΣ και 20 €/τόνο κόστος ρύπων.

23 04 2020 | 08:50

Στα 79,69 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το έλλειμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ στο τέλος του 2020, σύμφωνα με το νέοτερο δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ για τον Φεβρουάριο του 2020. Αν δε υπολογίσουμε και την ανάγκη να υπάρχει “μαξιλάρι” 70 εκατ. Ευρώ, το έλλειμμα ανεβαίνει στα 149, 69 εκατ. Ευρώ.

Σε ότι αφορά τον Φεβρουάριο του 2020, το σωρευτικό υπόλοιπο του ΕΛΑΠΕ υπολογίζεται στα 69,17 εκατ ευρώ, χωρίς να συνυπολογίσουμε το “μαξιλάρι” των 70 εκατ. Ευρώ.

s
Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ Φεβρουάριος 2020

Ενδιαφέρον έχει επίσης, να σημειώσουμε πως ελαφρά μειωμένες εμφανίζονται οι εισροές του Λογαριασμού τον Φεβρουάριο σε σχέση με την πρόβλεψη του προηγούμενου μήνα, δηλαδή 126,46 εκατ. ευρώ από 127,50 εκατ. ευρώ. 

Η Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος για το Φεβρουάριο 2020 είναι 49,23 €/Mwh, ενώ για η πρόβλεψη για το 2020 γίνεται στα 48 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Να σημειωθεί ότι στο προηγούμενο δελτίο η αντίστοιχη πρόβλεψη ήταν στα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Δικαιώματα Ρύπων - 20 €/tn

Στο παρόν Δελτίο η εκτίμηση της μέσης τιμής των πλειστηριασμών αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το 2020 είναι 20 €/tn και το ποσοστό των εσόδων από τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το 2020 λαμβάνεται στο 65%.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο δημοπρασιών που ανήρτησε ο European Energy Exchange (EEX) στην πλατφόρμα του στις 12.12.2019, τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που διατίθενται για την Ελλάδα στο έτος 2020 ανέρχονται σε 24.396.500 tn. Στην ίδια πλατφόρμα, ο ΕΕΧ επισημαίνει πως ο διατιθέμενος όγκος δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μεταξύ Σεπτεμβρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2020 είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε αλλαγή από την 15η Ιουλίου 2020 ή το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο Ι, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενόψει της εφαρμογής του Μηχανισμού Αποθεματικού Σταθερότητας της Αγοράς (Market Stability Reserve (MSR) Mechanism).

Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2019, τελικά τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που διατέθηκαν για την Ελλάδα στο έτος 2019 μειώθηκαν σε 20.452.000. 

Τέλος, για τις προβλέψεις του εσόδου από ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2020 λαμβάνονται υπόψη τα προφίλ κατανάλωσης 2014-2019. Η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της επικράτειας για τον υπολογισμό του εσόδου από ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2020 που λαμβάνεται υπόψη είναι 51,37 TWh. 

 

 

22 Απριλίου 2020

energypress