Δύο διαγωνισμούς σχεδιάζει το ΥΠΕΝ: Μέσα στο 1ο τρίμηνο οι πρώτες δημοπρασίες για υβριδικές ΑΠΕ στα νησιά και μονάδες αποθήκευσης στο διασυνδεδεμένο σύστημα

Σε ορόσημο εξελίσσονται οι αρχές του επόμενου έτους για τη δρομολόγηση της υλοποίησης επενδύσεων σε νέες «πράσινες» εφαρμογές, καθώς στο πρώτο τρίμηνο του 2023 σχεδιάζει το ΥΠΕΝ να διεξαχθεί ο πρώτος διαγωνισμός για υβριδικές μονάδες ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Επίσης, το αργότερο μέσα στο πρώτο τρίμηνο προγραμματίζει το υπουργείο να γίνει η «πρεμιέρα» και των ανταγωνιστικών διαδικασιών με τις οποίες θα «κλειδώσει» επενδυτική και λειτουργική ενίσχυση το πρώτο «κύμα» μονάδων αποθήκευσης στο διασυνδεμένο σύστημα. 

Όσον αφορά τα υβριδικά έργα ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, μέσα στο επόμενο διάστημα το ΥΠΕΝ θα καθορίσει το cluster νησιών που θα περιληφθούν στον πρώτο διαγωνισμό. Για τον προσδιορισμό της τιμής εκκίνησης στη διαδικασία, το ΥΠΕΝ θα λάβει υπόψη του τις προσφορές για το υβριδικό σύστημα στην Αστυπάλαια, στην εν εξελίξει ανταγωνιστική διαδικασία, οι οποίες θα αξιοποιηθούν επομένως ως «σήμα» για τα επίπεδα στα οποία οι ταρίφες των έργων θα είναι ανταγωνιστικές, διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα των μονάδων. 

Ο καθορισμός δημοπρατούμενης ισχύος ανά νησί 

Όπως έχει γράψει το energypress, για το «κλείδωμα» ταρίφας θα ανταγωνίζονται υβριδικοί σταθμοί που προορίζονται για το ίδιο αυτόνομο σύστημα, με τη δημοπρατούμενη ισχύ να καθορίζεται με βάση τα όρια διείσδυσης που έχει υπολογίσει ο ΔΕΔΔΗΕ σε κάθε ένα από αυτά, αλλά και το προφίλ παραγωγής-κατανάλωσης ώστε να ληφθούν επίσης υπόψη και οι απορρίψεις.  

Παράλληλα, στη δημοπρατούμενη ισχύ θα ληφθεί υπόψη ο χρονικός ορίζοντας διασύνδεσης κάθε αυτόνομου συστήματος, καθώς δεν έχει νόημα να εγκατασταθούν σε ένα νησί πολλοί σταθμοί για να «πρασινίσει» το μίγμα του, αν πρόκειται αυτό να διασυνδεθεί σχετικά άμεσα. 

Στους διαγωνισμούς, οι υποψήφιοι επενδυτές θα υποβάλουν προσφορές για την αποζημίωση της ηλεκτρικής ενέργειας (ευρώ ανά Μεγαβατώρα) που θα αποδίδουν τα έργα τους στο δίκτυο. Για την ενέργεια αυτή, δεν θα προβλέπεται διάκριση αν προέρχεται από τη μονάδα ΑΠΕ ή το σύστημα αποθήκευσής της. 

Επίσης, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, δεν φαίνεται πως θα χρειαστεί να καθοριστεί διαφορετική τιμή εκκίνησης για κάθε αυτόνομο σύστημα. Παράλληλα, δεν θα προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή ισχύος. Από την άλλη πλευρά, κάθε υβριδικό σύστημα θα διατηρεί την «ταρίφα» του και μετά τη διασύνδεση του νησιού. Τότε, θα μεταπίπτει στο καθεστώς που θα ισχύει στο ηπειρωτικό δίκτυο, για τον αντίστοιχο συνδυασμό ΑΠΕ και αποθήκευσης. 

Ολοκλήρωση των μονάδων αποθήκευσης έως τέλος του 2025

Στην περίπτωση των μονάδων αποθήκευσης στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, το υπουργείο θα καταβάλει προσπάθειες ώστε η πρώτη δημοπρασία να διεξαχθεί όσο το δυνατόν συντομότερα, καθώς είναι ασφυκτικές οι προθεσμίες που θέτει το Ταμείο Ανακάμψης (από το οποίο χρηματοδοτείται η ενίσχυσή τους) για την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων. Οι προθεσμίες αυτές προβλέπουν πως η ανάθεση των συμβάσεων στα επιλεγμένα έργα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του 2023, οι δε εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025.

Όπως έχει γράψει το energypress, ο έως τώρα προγραμματισμός προβλέπει πως την πραγματοποίηση δύο δημοπρασιών (από τις οποίες η πρώτη θα γίνει μέσα στο 1ο τρίμηνο), για την εκχώρηση του 50% της συνολικής ισχύος με κάθε μία. Οι υποψήφιες μονάδες θα διεκδικήσουν επενδυτική επιχορήγηση, η οποία θα καταβληθεί κατά τη φάση κατασκευής όλων των υποστηριζόμενων έργων. Επίσης, θα λάβουν και ετήσια στήριξη, υπό τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης, που θα καταβάλλεται κατά τη φάση λειτουργίας τους, για μία 10ετία. 

Η διεκδίκηση των δύο αυτών μορφών στήριξης θα γίνει μέσα από την ίδια δημοπρασία, στην οποία οι επενδυτές θα υποβάλουν προσφορές για την «ταρίφα» (σε ευρώ ανά Μεγαβατώρα) με την οποία θα αποζημιώνονται για τα 10 πρώτα χρόνια λειτουργίας των σταθμών τους. Όσα έργα υποβάλλουν τις χαμηλότερες προσφορές, και τελικά προκριθούν, θα είναι κι εκείνα που θα λάβουν και την επενδυτική ενίσχυση, η οποία θα είναι εκ των προτέρων καθορισμένη, ίδια ανά μονάδα ισχύος για όλες τις μονάδες. 

1