Επιταχύνει το ΥΠΕΝ για το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ – Μέχρι το Φεβρουάριο η ανάθεση της μελέτης.

Είναι αλήθεια ότι το ζήτημα του νέου Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ έχει πολυκαιρίσει, όμως το ΥΠΕΝ δείχνει αποφασισμένο να επισπεύσει τις εξελίξεις.

Μπορεί να μην έχει ακόμα επιλεγεί από το ΥΠΕΝ ο ανάδοχος για την εκπόνηση της μελέτης "Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)", όμως αυτό θα αλλάξει μέσα στο προσεχές διάστημα – συγκεκριμένα, μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

Για την ακρίβεια, η απόφαση του ΥΠΕΝ να παρατείνει κατά ένα τρίμηνο τη σύμβαση που έχει υπογράψει με τον κ. Ιωάννη Λαϊνά για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», η οποία θα έληγε σήμερα, δείχνει ότι πολύ σύντομα θα έχουμε νέα για το συγκεκριμένο θέμα.

Κι αυτό γιατί στο αιτιολογικό σκεπτικό της απόφασης για την παράταση της σύμβασης αναφέρεται ότι το τρίμηνο της παράτασης «κρίνεται αναγκαίο (…) ώστε να έχει επιλεγεί εν τω μεταξύ ο ανάδοχος της εκπόνηση της μελέτης "Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)"» και έτσι να μπορέσει να παραδώσει ο κ. Λαϊνάς ένα από τα βασικά παραδοτέα που προέβλεπε η σύμβασή του, το οποίο αφορά «…την παροχή υποστήριξης (απαντήσεις σε ερωτήματα διαγωνιζομένων, διευκρινήσεις αναφορικά με το νόμο κλπ) προς την Αναθέτουσα Αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και έως την επιλογή αναδόχου…».

Με επίσημο έγγραφο, λοιπόν, το ΥΠΕΝ δηλώνει ότι μέχρι το Φεβρουάριο θα έχει αναθέσει τη μελέτη για το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ. 

 

 

 

7 Νοεμβρίου 2019

energypress