Γ. Περιστέρης: Αν υπήρχαν ήδη κεντρικές μονάδες αποθήκευσης δεν θα είχαμε τις τωρινές στρεβλώσεις στην αγορά εξισορρόπησης

17 12 2020 | 08:43

Ειδική αναφορά στα προβλήματα που παρατηρούνται μετά την έναρξη εφαρμογής του target model και ειδικά στην αγορά εξισορρόπησης, έκανε κατά τη σημερινή Γενική Συνέλευση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ο επικεφαλής του Ομίλου Γ. Περιστέρης, απαντώντας σε ερώτηση μετόχου.

Συγκεκριμένα o κ. Περιστέρης ανέφερε:

Είναι αλήθεια ότι έχουν παρατηρηθεί προβλήματα κατά τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του target model με ακραίες τιμές στην αγορά εξισορρόπησης. Το υπουργείο Ενέργειας και η ΡΑΕ είναι αρμόδιοι να βρουν τα αίτια αυτών των ανισορροπιών και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή τέτοιων στρεβλώσεων κι ακραίων φαινομένων.

Ωστόσο, θα ήθελα να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι αν υπήρχαν ήδη στο Σύστημα σταθμοί κεντρικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τύπου αντλησοταμίευσης, όπως χρόνια τώρα επιμένουμε να λέμε, θα είχαν αποφευχθεί αυτά τα φαινόμενα ανωμαλίας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, θα επιτυγχανόταν βέλτιστη αξιοποίηση των μεταβλητών ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά), ενώ θα παρέχονταν κι όλες εκείνες οι πρόσθετες επικουρικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την ευστάθεια του δικτύου.

Για το λόγο αυτό, θεωρούμε απαραίτητη την άμεση οριστικοποίηση κι εφαρμογή στην πράξη του θεσμικού πλαισίου για την κεντρική (μεγάλης κλίμακας) αποθήκευση, ώστε να προχωρήσει τάχιστα η υλοποίηση ώριμων έργων αντλησοταμίευσης.

 

 

 

16 Δεκεμβρίου 2020

energypress