Οι χρονικοί «σταθμοί» για τις μεταρρυθμίσεις του Market Reform Plan – Τον Δεκέμβριο η επαναφορά των αρνητικών προσφορών στην Αγορά Εξισορρόπησης

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τις δρομολογούμενες παρεμβάσεις στο Target Model, οι οποίες θα επιτρέψουν μεταξύ άλλων τη συμμετοχή και νέων «παικτών», αλλά και τα επόμενα βήματα σύζευξης των εγχώριων αγορών, περιέχει το Market Reform Plan το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ. 

Στον «οδικό χάρτη» του κειμένου περιλαμβάνονται και οι κινήσεις για την άρση υφιστάμενων περιορισμών – μεταξύ των οποίων του πλαφόν 20% στη σύναψη διμερών συμβολαίων, όπως έχει γράψει το energypress, χωρίς να δίνεται ωστόσο κάποια ενδεικτική ημερομηνία για την απόσυρση του συγκεκριμένου μέτρου. Επίσης, το κείμενο αποκαλύπτει ότι θα διερευνηθούν και άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο υφιστάμενο μοντέλο, όπως η προοπτική συμμετοχής ανά χαρτοφυλάκιο στις αγορές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας. 

Μία από τις μεταρρυθμίσεις που θα προωθηθούν άμεσα είναι ο διαχωρισμός της ενέργειας που ενεργοποιείται για σκοπούς εξισορρόπησης και αυτής που ενεργοποιείται στο πλαίσιο των αλλαγών φόρτισης των μονάδων κατά το στάδιο επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού, για λόγους ασφάλειας ή επάρκειας του συστήματος (re-dispatching).

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός είναι ο διαχωρισμός αυτός να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου, σε πρώτη φάση με την επισήμανση (flagging) των ποσοτήτων που ενεργοποιούνται λόγω αλλαγών φόρτισης. Από τις 31 Μαρτίου του 2022, θα ακολουθήσει και το δεύτερο στάδιο, με την έναρξη εκκαθάρισης αυτών των ποσοτήτων. Μάλιστα, για τη δρομολόγηση της πρώτης φάσης, πρόκειται να υποβάλει σήμερα Δευτέρα, 19 Ιουλίου, τη σχετική του πρόταση ο ΑΔΜΗΕ. 

Από την εφαρμογή της εν λόγω παρέμβασης, «περνά» η άρση του μέτρου αναστολής υποβολής προσφορών με αρνητικές τιμές στην αγορά Εξισορρόπησης. Έτσι, στην περίπτωση που την 1η Δεκεμβρίου ξεκινήσει ο διαχωρισμός των ποσοτήτων του re-dispatching, τότε από την ίδια ημέρα θα αποσυρθεί και η αναστολή. 

Όσον αφορά την ένταξη νέων παικτών στο Target Model, την 1η Φεβρουαρίου 2022 προγραμματίζεται η «είσοδος» του demand response σε όλες τις αγορές (και όχι μόνο στην αγορά Εξισορρόπησης). Περίπου ένα μήνα αργότερα, στις 8 Μαρτίου, θα εγκαινιασθεί η παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης από τις ΑΠΕ.  

Μέσα στο 2022 θα «μπουν» και οι traders στην Ενδοημερήσια αγορά, αν και το ακριβές χρονικό πλαίσιο θα εξαρτηθεί από τις σχετικές συμφωνίες με τις χώρες εκτός Ε.Ε. (Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία), για την έναρξη των απαραίτητων δημοπρασιών εκχώρησης διασυνδετικών δικαιωμάτων. Στα τέλη του 2022, προγραμματίζεται και η έναρξη συμμετοχής της αποθήκευσης στο Target Model. 

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα συζεύξεων, στις 21 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το coupling η σύζευξη των Ενδοημερήσιων αγορών Ελλάδας-Ιταλίας-Σλοβενίας, όπως έχει γράψει το energypress, με την εφαρμογή των Συμπληρωτικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Συναλλαγών (CRIDAs).  Στις 8 Μαρτίου προγραμματίζεται η πρώτη φάση ένταξης της Ελλάδας στις συνεχείς ενδοημερήσιες συναλλαγές της Ευρώπης (XBID), μέσω τοπικού έργου υλοποίησης με την Ιταλία και τη Βουλγαρία.  

Η δεύτερη φάση συνεχών ενδοημερήσιων συναλλαγών θα πραγματοποιηθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Στις 24 Ιουλίου 2024, θα υλοποιηθεί η σύζευξη και της εγχώριας αγοράς Εξισορρόπησης, με την ένταξη στις πλατφόρμες MARI και PICASSO. 

Η έναρξη των συνεχών ενδοημερήσιων συναλλαγών, στις 8 Μαρτίου, θα σηματοδοτήσει και την έναρξη ανάληψης πλήρους ευθύνης εξισορρόπησης από τις ΑΠΕ. Πρόκειται για την ίδια ημερομηνία, όπου οι ΑΠΕ θα μπορούν να ξεκινήσουν να συμμετέχουν στην αγορά Εξισορρόπησης. Επίσης, με τα επόμενα βήματα coupling, θα προχωρά παράλληλα και η διεύρυνση των ορίων των τιμών προσφορών στην Ενδοημερήσια αγορά και την αγορά Εξισορρόπησης. 

Από την άλλη πλευρά, ο πλήρης μηχανισμός εποπτείας της αγοράς της ΡΑΕ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στο τέλος του τρέχοντος έτους. Στο τέλος του 2021 προγραμματίζεται και η διάθεση των πρώτων «πακέτων» λιγνιτικής παραγωγής μέσω της Προθεσμιακής αγοράς, στο πλαίσιο του remedy για το Antitrust case. 

Η ενεργοποίηση του remedy θα συμπέσει χρονικά και με την εφαρμογή μέτρων που, όπως αποκαλύπτει το Market Reform Plan, σχεδιάζονται για την ενίσχυση της Προθεσμιακής αγοράς. Επίσης, στις αρχές του 2022, θα ξεκινήσει η λειτουργία της πλατφόρμας σύναψης «πράσινων» PPAs, με κύριο σκοπό τη μείωση του ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών. 

Σύμφωνα με το κείμενο που τέθηκε σε διαβούλευση, στις μεταρρυθμίσεις του Target Model περιλαμβάνεται επίσης η εφαρμογή ενός μηχανισμού  scarcity pricing στην αγορά Εξισορρόπησης. Αν και δεν προσδιορίζεται ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής του, αναφέρεται ότι η απαραίτητη μελέτη του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να είναι έτοιμη το πρώτο τρίμηνο του 2022. Κι αυτό γιατί, για να εκπονηθεί η μελέτη, χρειάζονται δεδομένα τουλάχιστον ενός έτους λειτουργίας του νέου μοντέλου αγορών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα προηγηθεί του Μηχανισμού Αποζημίωσης επάρκειας Ισχύος (CRM).

 

 

19 Iουλίου 2021

energypress