Οι προβλέψεις του ΔΑΠΕΕΠ για το πόσα νέα Μεγαβάτ ΑΠΕ θα εγκατασταθούν ανά τεχολογία ως τα τέλη του 2020.

15 11 2019 | 08:45

Στο νεώτερο δελτίο του για τον ΕΛΑΠΕ, ο ΔΑΠΕΕΠ συμπεριέλαβε τις προβλέψεις του για την εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 – Δεκέμβριος 2020. Επισημαίνεται ότι μετά από κάθε μηνιαία εκκαθάριση των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ οι παρακάτω προβλέψεις αναθεωρούνται, βάσει των πραγματικών στοιχείων διείσδυσης του συγκεκριμένου μήνα.

Με στοιχεία εκκαθάρισης ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2019, το πλήθος των συμβάσεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, που είναι ενεργές και εκκαθαρίζονται, ανέρχεται σε 13.318. Η διείσδυση για το έτος 2018 είναι 330 MW και η κατανομή της είναι 253 MW για τα Αιολικά, 46 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 9 MW για τα ΜΥΗΣ, 21 MW για τη Βιομάζα και 0.5 MW για τα ΣΗΘΥΑ.

Η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2019 είναι 469 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 350 MW για τα Αιολικά, 100 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 5 MW για τα ΜΥΗΣ, 5 MW για τη Βιομάζα και 9 MW για τα ΣΗΘΥΑ.

Η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2020 είναι 479 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 360 MW για τα Αιολικά, 100 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 5 MW για τα ΜΥΗΣ, 5 MW για τη Βιομάζα και 9 MW για τα ΣΗΘΥΑ.

Για τα Φ/Β του ειδικού προγράμματος στεγών η πρόβλεψη διείσδυσης εξακολουθεί να θεωρείται μηδενική μετά το 2014, καθώς το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στο net-metering και γίνεται βάσιμη υπόθεση ότι η πλειοψηφία των νέων εγκαταστάσεων θα υπαχθούν σε αυτό το καθεστώς.

 

 

 

14 Νοεμβρίου 2019

energypress