Ώρες ευθύνης για υποστήριξη των καταναλωτών και διασφάλιση των εσόδων του ΕΛΑΠΕ.

01 04 2020 | 09:20

H θωράκιση του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) αποτελεί κύριο μέλημα για την ΠΟΣΠΗΕΦ. Στις δημόσιες παρεμβάσεις και στις θεσμικές συναντήσεις των εκπροσώπων της η ενίσχυση τόσο  της  λογιστικής όσο και της ταμειακής υγείας του συνιστά θέμα υψηλής προτεραιότητας. Μάλιστα, στην  πλέον πρόσφατη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η οποία έγινε στις 30 Ιανουαρίου 2020, η ΠΟΣΠΗΕΦ προειδοποίησε ότι επιβάλλεται επαγρύπνηση, διότι ο ΕΛΑΠΕ πορεύεται πλέον χωρίς τα «μαξιλάρια του παρελθόντος», ενώ αργά, αλλά σταθερά αυξάνονται οι εκροές του. Επιπλέον, επανέφερε το πάγιο αίτημα να θεσπιστεί σύστημα διαχείρισης κινδύνου (risk management) για το ιδιαιτέρως σημαντικό τμήμα του Ειδικού Λογαριασμού, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) [βλέπε σχετικό  δελτίο Τύπου: εδώ].

Δυστυχώς, η πορεία των εσόδων του ΕΛΑΠΕ επηρεάζεται αρνητικά από την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του νέου κοροναϊού SARS-CoV-2.

Βεβαίως, κατά κοινή ομολογία, η χώρα μας ακολουθεί πολύ καλύτερη πορεία, όσον αφορά στη διαχείριση της κρίσης, σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες με ισχυρότερη οικονομία, πιο οργανωμένο σύστημα υγείας και πιο πειθαρχημένη ιδιοσυγκρασία πολιτών. Αυτό, βεβαίως, προκαλεί εντύπωση στους ξένους, αλλά όχι σ΄ εμάς, τους Έλληνες, που γνωρίζουμε ότι, ενώπιον του κινδύνου, ομονοούμε και ενωνόμαστε.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, το 2013, έως και σήμερα, διακηρύσσει σε κάθε τόνο και προς πάσα κατεύθυνση ότι αντιμετωπίζει την ενεργειακή αγορά ως αδιαίρετο σύνολο, στο οποίο εντάσσονται και συνυπάρχουν οι επενδυτές ΑΠΕ και οι φωτοβολταϊκοί παραγωγοί.

Στη δίνη αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης η ΠΟΣΠΗΕΦ θεωρεί ότι σήμερα προέχει η υποστήριξη των καταναλωτών, οικιακών και βιομηχανικών, καθώς καλούνται να επωμιστούν το μεγάλο βάρος των συνεπειών της πανδημίας. Επιπλέον, η ΠΟΣΠΗΕΦ θεωρεί ότι οι συνθήκες δεν είναι οι πλέον κατάλληλες, για να τεθεί σε συζήτηση το θέμα της εφαρμογής της Χρέωσης Προμηθευτών, της κατά νόμω γνωστής ΠΧΕΦΕΛ, με την οποία αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) το όφελος της προμήθειας από τη συμμετοχή των ΑΠΕ στον ημερήσιο ενεργειακό προγραμ-ματισμό. Πρόκειται μεν για απολύτως δίκαιο αίτημα του κλάδου των ΑΠΕ, αλλά αυτή τη στιγμή θα επιβαρύνει τον κλάδο της προμήθειας, που καλείται να διαχειριστεί την ανάγκη υποστήριξης των καταναλωτών, ιδιαιτέρως των ευπαθών ομάδων.

Στις δύσκολες ώρες της κρίσης απαιτείται όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ενεργειακή αγορά να αναλάβουμε το μερίδιο της κοινωνικής ευθύνης που μας  αναλογεί. Όταν η κρίση παρέλθει – πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό γίνει σύντομα – τότε θα έχουμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με τις δομικές αλλαγές που πρέπει να εφαρμοστούν στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ).

Κατά την κρίση μας, ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) έχει ήδη  επηρεαστεί αρνητικά από τις πολύ χαμηλές φυσικού αερίου  στις  οποίες έχει πρόσβαση πλέον η χώρα μας, γεγονός που θα απεικονιστεί σύντομα στο επόμενα δελτία που θα εκδώσει ο  ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ. Επιπλέον, η κάμψη στις τιμές των δικαιωμάτων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (C02), σε συνδυασμό με τη μείωση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ), προκαλεί έλλειμμα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ. Ωστόσο, το μέγεθος του ελλείματος είναι  συνάρτηση του χρόνου ισχύος των μειωμένων τιμών. Θεωρούμε δε ότι είναι εσφαλμένο να λαμβάνονται οι  μειωμένες τιμές μικρής χρονικής περιόδου και να προβάλλονται σε ετήσια βάση. Αυτή η αναγωγή οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα και υπερβολές.

Εξίσου εσφαλμένο είναι επίσης να μην αξιολογούνται δεδομένα που προκύπτουν σε περιόδους κρίσης, καθώς χωρίς αυτά η όποια δειγματοληψία θεωρείται ελλιπής. Είναι μάλιστα γνωστό πως οποιοσδήποτε μηχανισμός προκύπτει με ελλιπή δεδομένα θα αποδειχθεί αργά ή γρήγορα προβληματικός.

Τα δεδομένα που προκύπτουν, ως απόρροια της τρέχουσας κρίσης, και πρέπει να καταγραφούν είναι τα μειωμένα έσοδα του ΕΛΑΠΕ, λόγω κάμψης στις τιμές των δικαιωμάτων ρύπων C02 και στην Οριακή Τιμή Συστήματος της , όπως αναφέρθηκε. Η μείωση της ΟΤΣ, ως γνωστόν, διευρύνει την απώλεια εσόδων για τον ΕΛΑΠΕ, ενώ ταυτοχρόνως αυξάνει τα λογιστικά κέρδη των προμηθευτών.

Η πρόσφατη εξαγγελία των υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη σύσταση Ταμείου  Εγγυοδοσίας είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη χορήγηση ρευστότητας στην ενεργειακή αγορά. Και το ζητούμενο σήμερα είναι η διασφάλιση της ρευστότητας.

Πολύ σημαντική είναι επίσης η διαφαινόμενη πρωτοβουλία για τη χορήγηση δανείων στον κλάδο της προμήθειας με κάλυμμα την εκχώρηση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας.

Ευνόητο είναι, βεβαίως, ότι, για να χρηματοδοτηθεί ένας προμηθευτής, θα πρέπει να διαθέτει «ενεργειακή ενημερότητα» προς τον ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, δηλαδή να μη χρωστάει ούτε ηλεκτρική ενέργεια ούτε το  ΕΤΜΕΑΡ  ούτε να έχει άλλη οφειλή. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση της χρηματοδότησης προμηθευτών, για να ανταποκριθούν σε ανείσπρακτους λογαριασμούς, χωρίς να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, δεν εξυπηρετείται η συνολική υποστήριξη της ενεργειακής αγοράς, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν προβλήματα για το σύνολο.

Συμπερασματικά, η ΠΟΣΠΗΕΦ θεωρεί ότι αυτό που τώρα προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη είναι η υποστήριξη των καταναλωτών και η διασφάλιση των υφιστάμενων εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ). Όλα τα υπόλοιπα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά τους επόμενους μήνες.

 

Για την ΠΟΣΠΗΕΦ

 

Γιάννης Παναγής                                                                  Πέτρος Τσικούρας

Πρόεδρος                                                                                 Γενικός Γραμματέας

 

 

 

31 Μαρτίου 2020