Πανευρωπαϊκή διαβούλευση για το carbon leakage – Οι στόχοι του ΔΑΠΕΕΠ που εκπροσωπεί την Ελλάδα.

11 02 2020 | 13:44

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για το ETS (κατευθυντήριες γραμμές για το Carbon Leakage και την ETS Directive, δηλαδή την οδηγία για το ΣΕΔΕ) που θα αφορούν στην περίοδο μετά το 2021 θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες. Τη χώρα μας εκπροσωπεί στη διαβούλευση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ Γιάννης Γιαρέντης.

Πρόκειται δηλαδή για το καθεστώς που θα τεθεί σε ισχύ σε 2 χρόνια από σήμερα και θα καθορίζει το νέο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις σε σχέση με το σύστημα εμπορίας ρύπων. Στόχος της Κομισιόν είναι να επιτευχθεί η χρυσή τομή μεταξύ της αποτελεσματικότητας του ETS αλλά και του στόχου για περιορισμό της διαρροής άνθρακα, του περίφημου carbon leakage.

Τα θέματα προς συζήτηση στην διαβούλευση έχουν άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον και αφορούν:

  1. Τους επιλέξιμους τομείς και υποτομείς: Από τους υφιστάμενους 15 επιλέξιμους τομείς και υποτομείς μένουν μόνο 8 μεταξύ των οποίων και ένας καινούριος τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου.

  1. Αλλάζει η ένταση της ενίσχυσης και γίνεται 75% για όλη την περίοδο 2021-2030. Επίσης προτείνεται η εισαγωγή πλαφόν 0,5% επί της ΑΠΑ για το έμμεσο κόστος που δύναται να μετακυλίεται στην ενεργοβόρο βιομηχανία (εννοείται ότι το υπόλοιπο μέχρι αυτό που χρεώνει ο προμηθευτής θα καλύπτεται από την ενίσχυση.

  2. Αλλάζουν τα benchmarks σύμφωνα με τα οποία υπολογίζεται η ενίσχυση. Ουσιαστικά προτείνεται η αυτόματη αλλαγή των benchmarks με μεθοδολογία όμοια με αυτή που χρησιμοποιείται για τα benchmarks σύμφωνα με τα οποία γίνεται ο υπολογισμός των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών που εκχωρούνται βάση του ETS.

  3. Εισάγεται η έννοια της αιρεσιμότητας της ενίσχυσης, δηλ. οι επιλέξιμες επιχειρήσεις οφείλουν να κάνουν επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων τους.

Στόχος της ελληνικής αποστολής είναι να διασφαλίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη αλλά και την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας και των ζωτικών της κλάδων στο νέο σχήμα των κατευθυντήριων γραμμών.

 

 

 

11 Φεβρουαρίου 2020

energypress