Στην ευρωπαϊκή ελίτ των “Green Certificates” ο ΔΑΠΕΕΠ - Το πρώτο βήμα ώστε τα ελληνικά πράσινα πιστοποιητικά να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό εμπόριο.

Στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φορέων Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης, των περίφημων πράσινων πιστοποιητικών (Green Certificates) εντάχθηκε από την περασμένη Παρασκευή ο ΔΑΠΕΕΠ, καθώς ολοκληρώθηκε στο Λουξεμβούργο η εγγραφή του διαχειριστή στον περίφημο AIB (Association of Issuing Bodies).

Μέλη του ΑΙΒ είναι οι φορείς έκδοσης πράσινων πιστοποιητικών από 24 ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας. Αξίζει να αναφερθεί ότι με την εγγραφή του ΔΑΠΕΕΠ στον ΑΙΒ αναγνωρίζονται κατά το πρότυπο EECS (European Energy Certificate System) οι εγγυήσεις προέλευσης (πράσινα πιστοποιητικά) που εκδίδει ο Ελληνικός διαχειριστής. Μάλιστα εφεξής οι παραγωγοί και προμηθευτές που εγγράφονται στο μητρώο του ΔΑΠΕΕΠ θα καλούνται να υπογράφουν διμερή σύμβαση με το διαχειριστή (που θα αναρτηθεί σύντομα) , με την οποία θα αποδέχονται τους κανόνες διαχείρισης των εγγυήσεων κατά το πρότυπο EECS. Δικαίωμα υπογραφής της σύμβασης και έκδοσης πιστοποιημένων κατά  EECS πράσινων πιστοποιητικών θα έχουν οι παραγωγοί και προμηθευτές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΔΑΠΕΕΠ. 

Σημειώνεται ότι με την εγγραφή του στον ΑΙΒ ο ΔΑΠΕΕΠ αποκτά δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση του ευρωπαϊκού συνδέσμου και παράλληλα θα συμμετέχει στην καρδιά των εξελίξεων της ευρωπαϊκής αγοράς εγγυήσεων προέλευσης.

Αναγκαία η σύνδεση

Πάντως η ευρωπαϊκή πιστοποίηση των ελληνικών εγγυήσεων προέλευσης δε συνεπάγεται αυτόματα ότι θα μπορούν οι Έλληνες παραγωγοί και προμηθευτές να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό εμπόριο εγγυήσεων προέλευσης. Παρά το σημαντικό βήμα που έγινε με την εγγραφή του ΔΑΠΕΕΠ στον ΑΙΒ παραμένουν τα εμπόδια, καθώς η ηλεκτρονική επικοινωνία με τα ευρωπαϊκά Μητρώα εγγυήσεων προέλευσης δεν είναι ακόμα εφικτή.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να συνδεθεί το πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί ο ΔΑΠΕΕΠ από το 2010 με το HUB που λειτουργεί ο ΑΙΒ. Ωστόσο για να γίνει η σύνδεση θα πρέπει να προηγηθεί έγκριση από τη ΡΑΕ της προσαρμογής του πληροφοριακού συστήματος ώστε να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα ευρωπαϊκά μητρώα μέσω του HUB.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΔΑΠΕΕΠ αναμένεται να υποβάλει άμεσα σχετική εισήγηση προς τη Ρυθμιστική Αρχή, με στόχο οι Έλληνες κάτοχοι εγγυήσεων προέλευσης να μπορούν απρόσκοπτα να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό εμπόριο των πράσινων πιστοποιητικών. 

*3 Δεκεμβρίου 2019, energypress

Επίσης διαβάστε παρακάτω:

Εγγραφή του ΔΑΠΕΕΠ στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φορέων Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης - Θα επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα ευρωπαϊκά μητρώα.

Ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή 29 Νοεμβρίου η εγγραφή του ΔΑΠΕΕΠ ως μέλους του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φορέων Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης AIB (Association of Issuing Bodies). Μέλη του ΑΙΒ είναι οι φορείς έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης από 24 χώρες της Ευρώπης. Με την εγγραφή του ΔΑΠΕΕΠ αναγνωρίζονται κατά το πρότυπο EECS (European Energy Certificate System) οι εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδονται στην Ελλάδα από το ΔΑΠΕΕΠ.  

Η εξέλιξη αυτή, αποτέλεσμα της εντατικής προσπάθειας των στελεχών του ΔΑΠΕΕΠ, ανοίγει το δρόμο ώστε να αναγνωριστούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι ελληνικές εγγυήσεις προέλευσης και σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταστεί εφικτή η εμπορία των Εγγυήσεων Προέλευσης που εκδίδονται στην Ελλάδα στις Ευρωπαϊκές αγορές. Προϋπόθεση για αυτό είναι να συνδεθεί το πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί ο ΔΑΠΕΕΠ από το 2010, με το HUB που λειτουργεί ο ΑΙΒ. Στην κατεύθυνση αυτή ο ΔΑΠΕΕΠ δεσμεύεται να υποβάλει άμεσα εισήγηση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την έγκριση της προσαρμογής του πληροφοριακού συστήματος ώστε να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα Ευρωπαϊκά μητρώα. 

Σημειώνεται εξάλλου ότι με την εγγραφή του ο ΔΑΠΕΕΠ αποκτά δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση του ΑΙΒ συμμετέχοντας ενεργά στις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής αγοράς Εγγυήσεων Προέλευσης.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ, κ. Γιάννης Γιαρέντης με αφορμή την εγγραφή του Διαχειριστή στον ΑΙΒ τόνισε:

“Αξίζουν συγχαρητήρια στα στελέχη του ΔΑΠΕΕΠ που τους τελευταίους μήνες εντατικοποίησαν τις προσπάθειες και συνετέλεσαν καθοριστικά ώστε σήμερα η Ελλάδα να εκπροσωπείται και να συμμετέχει ενεργά στις πανευρωπαϊκές εξελίξεις της αγοράς εγγυήσεων προέλευσης. Οι εγγυήσεις προέλευσης αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη των πράσινων στόχων της Ευρώπης και την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ. Ο ΔΑΠΕΕΠ δηλώνει δυναμικά παρών στην εθνική και πανευρωπαϊκή προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και δεσμεύεται να αξιοποιήσει όλα τα σύγχρονα εργαλεία αλλά και την τεχνογνωσία των στελεχών του για την επίτευξη των φιλόδοξων και αναγκαίων στόχων του νέου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Η νέα φιλοσοφία του ΔΑΠΕΕΠ είναι δίπλα στην αγορά και μπροστά από τις διεθνείς εξελίξεις”.

 

4 Δεκεμβρίου 2019

energypress