Περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για την ενεργειακή μετάβαση στις ανθρακικές περιοχές και τα νησιά ζητά η Eurelectric από την Ε.Ε.

Η υφιστάμενη πρόταση για το ταμείο δίκαιης μετάβασης δεν επαρκεί για να στηρίξει ικανοποιητικά τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν την πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης, επισημαίνει η Eurelectric σε νέα της έκθεση.

Ο σύνδεσμος παρατηρεί ότι τα προτεινόμενα 7,5 δις. ευρώ δεν είναι αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες του ενεργειακού κλάδου και να περιορίσουν τις επιπτώσεις μιας ταχείας μετάβασης προς πηγές μηδενικού άνθρακα. Επιπλέον, θεωρεί ότι ο προτεινόμενος υποχρεωτικός μηχανισμός μεταφοράς κινδύνου ενδέχεται να έχει αντίστροφα αποτελέσματα και να αποθαρρύνει τα κράτη από το να συμμετέχουν στο ταμείο, καθώς θα χρειαστεί να συνεισφέρουν 1,5-3 ευρώ για κάθε ευρώ που θα λαμβάνουν από το ταμείο.

Με αφορμή τα παραπάνω, η Eurelectric συνιστά την αύξηση των πόρων και τον μη περιορισμό του ποσού ανά κράτος στα 2 δις. ευρώ. Επίσης, ζητά να εφαρμοστούν οι ίδιοι κανόνες κρατικών ενισχύσεων όπως στο αντίστοιχο πακέτο της ΕΙΒ, δηλαδή χρηματοδότηση έως 75% των αναγκών.

Πέραν αυτών, ζητά οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες να εξετάζονται με βάση τα εξής κριτήρια:

- Συνεισφορά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

- Συνεισφορά στη μείωση των ρύπων

- Συνεισφορά στην επάρκεια εφοδιασμού

- Συνεισφορά στην κυκλική οικονομία, την ποιότητα του αέρα, την ανάκτηση εδαφών και την εκπαίδευση εργαζομένων

Αξιοσημείωτο και με πιθανό ελληνικό ενδιαφέρον είναι ότι η Eurelectric ζητά προτεραιότητα για περιοχές βαριά εξαρτημένες από τον άνθρακα ή για νησιά που στηρίζονται στο εισαγόμενο πετρέλαιο για την ηλεκτροπαραγωγή τους.

 

 

 

27 Μαρτίου 2020

eurelectric