Πλωτά θαλάσσια φωτοβολταϊκά πάρκα: Πως θα αδειοδοτηθούν και θα λειτουργήσουν οι 10 πρώτοι πιλοτικοί σταθμοί

Αναρτήθηκε χθες προς διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας των έργων ΑΠΕ και της αποθήκευσης ενέργειας, που περιλαμβάνει και το πλαίσιο ανάπτυξης για τα θαλάσσια πλωτά φωτοβολταϊκά. Σύμφωνα με το Μέρος Δ του νομοσχεδίου, με τίτλο: «Πλαίσιο ανάπτυξης πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών», επιτρέπεται η χωροθέτηση, αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία μέχρι 10 Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών (ΠΘΠΦΣ).

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόσθετες διευκολύνσεις για τους ΠΘΠΦΣ, αφού απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης Παραγωγού ή βεβαίωσης ειδικών έργων, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και λήψη πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων καθώς και την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας. Επιπλέον οι πλωτοί σταθμοί μπορούν να λαμβάνουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, χωρίς να προαπαιτείται αδειοδότηση σύμφωνη με την περιβαλλοντική νομοθεσία, η οποία  χορηγείται κατά προτεραιότητα έναντι του συνόλου των αιτημάτων και εντός προθεσμίας ενός μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ακόμα και σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα.

Οι ΠΘΠΦΣ δύνανται να συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) μέχρι τις 31/12/2022, ενώ κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, επιτρέπεται να συνάψει σύμβαση για έως 2 σταθμούς.

Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ΠΘΠΦΣ χορηγείται, όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, η οποία ενσωματώνει και αντικαθιστά όλες τις διοικητικές άδειες που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.

Επιπλέον προβλέπεται ότι το ελληνικό δημόσιο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση για την εγκατάσταση και λειτουργία ΠΘΠΦΣ, για χρονικό διάστημα 22 ετών.

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο του νομοσχεδίου.

Ειρήνη Καλογερή | energypress

Πλωτά θαλάσσια φωτοβολταϊκά πάρκα: Πως θα αδειοδοτηθούν και θα λειτουργήσουν οι 10 πρώτοι πιλοτικοί σταθμοί