Στην αναμονή οι ενεργοβόροι βιομηχανίες για την εφαρμογή του μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ – Καθυστερεί η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης.

Ανησυχία σχετικά με τους ρυθμούς υλοποίησης των παρεμβάσεων που έχει εξαγγείλλει η κυβέρνηση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη στήριξη των βιομηχανιών διατυπώνουν παράγοντες του χώρου, αξιολογώντας την πορεία μέτρων που έχουν ήδη ψηφιστεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφέρεται ως παράδειγμα το θέμα της εφαρμογής του νέου καθεστώτος μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ για τις πολύ ενεργοβόρες βιομηχανίες, το οποίο για να εφαρμοστεί πρέπει να υπογραφεί η εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση από το ΥΠΕΝ και η υπογραφή αυτή αργεί να... πέσει, χωρίς να υπάρχει κάποιος ορατός λόγος.

Η Κομισιόν έχει εγκρίνει σημαντική μείωση της χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ για συγκεκριμένες μεγάλες βιομηχανίες ένταση ενέργειας με ισχύ μάλιστα από 1ης Ιανουαρίου του 2019. Το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί το μέτρο, για κάποιες μεγάλες βιομηχανίες «μεταφράζεται» σε επιβάρυνση που υπερβαίνει το ένα εκατ. ευρώ το έτος.

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι το μέτρο αυτό θα φέρει και αυξημένα έσοδα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ του ΔΑΠΕΕΠ διότι μαζί με την ελάφρυνση των πολύ ενεργοβόρων βιομηχανιών φέρνει και αυξημένο ΕΤΜΕΑΡ για τη Μέση Τάση.

Ο ΔΑΠΕΕΠ μάλιστα στο Δελτίο του Απριλίου προχώρησε για πρώτη φορά σε υπολογισμό του ποσού που αντιστοιχεί στην εφαρμογή του νέου καθεστώτος και ανέφερε ότι ο ΕΛΑΠΕ θα έχει παραπάνω έσοδα από την εφαρμογή του ύψους 80 εκατ. ευρώ αναδρομικά για το 2019 και άλλα 80 εκατ. ευρώ για το 2020.

Μέχρι σήμερα και μέχρι την ενεργοποίηση από τον ΔΑΠΕΕΠ της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα κριθεί ποιές βιομηχανίες πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στη μειωμένη καταβολή του τέλους (15% του μεσοσταθμικού ΕΤΜΕΑΡ που έχει καθοριστεί στα 17 ευρώ ανά Μεγαβατώρα), οι ενεργοβόρες βιομηχανίες πληρώνουν με το παλιό καθεστώς, γιαυτό άλλωστε ζητούν την ενεργοποίηση του νέου μηχανισμού.

Αντίστοιχα όμως, με το παλιό καθεστώς, πληρώνει και όλη η Μέση Τάση, με αποτέλεσμα να πληρώνει 9 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Με την εφαρμογή του νέου καθεστώτος θα πληρώνει 17 ευρώ ανά Μεγαβατώρα και μάλιστα αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου του 2019.

Σε αυτή την κατηγορία καταλέγονται ξενοδοχεία, αλυσίδες λιανικής, τράπεζες, αλλά και βιομηχανίες που δεν είναι εντάσεως ενέργειας, ή δεν περιλαμβάνονται στους επιλέξιμους κλάδους, όπως ορίζονται από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε.

Για όλους αυτούς, τα επιπλέον ποσά που θα πρέπει να πληρώσουν για ΕΤΜΕΑΡ των ετών 2019 και 2020 είναι περισσόταρα από 160 εκατ. ευρώ μιας και σε αυτό το νούμερο, το οποίο όπως προαναφέρθηκε υπολογίζει το Δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ, πρέπει να προστεθούν και τα ποσά που θα κερδίσει από την εφαρμογή του νέου καθεστώτος η πολύ ενεργοβόρος βιομηχανία.

 

 

27 Μαϊου 2020

energypress