Στις 2 Απριλίου ο επόμενος κοινός διαγωνισμός για αιολικά και φωτοβολταϊκά με 500 MW - Στα 61,32€/MWh η ανώτατη τιμή.

31 01 2020 | 11:20

Η ΡΑΕ πρόκειται να πραγματοποιήσει τον επόμενο κοινό διαγωνισμό ΑΠΕ στις 2 Απριλίου, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Αναλυτικότερα, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ως τις 25 Φεβρουαρίου, ενώ η δημοπρατούμενη ισχύς θα είναι 500 μεγαβάτ και το επίπεδο ανταγωνισμού προσδιορίζεται σε 40%.

Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία ανέρχεται σε 61,32€/MWh

Με τη δημοσίευση της Προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης θα υπάρξει νεώτερη Ανακοίνωση της Αρχής με λεπτομερείς οδηγίες προς τους ενδιαφερομένους σχετικά με τη υποβολή των αιτήσεών τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Σημειώνεται ότι στη δημοπρασία Δεκεμβρίου, στην Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος P ≤ 20 MW) η τιμή εκκίνησης ήταν 66,02 €/MWh και στην Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος P ≤ 50 MW) η τιμή εκκίνησης ήταν 68,25 €/MWh.

Δείτε εδώ την απόφαση της ΡΑΕ

Δείτε εδώ την προκήρυξη

 

 

30 Ιανουαρίου 2020

energypress