Τα αυξανόμενα επιτόκια μπορούν να απειλήσουν την ανταγωνιστικότητα των ΑΠΕ στην Ε.Ε., σύμφωνα με νέα έρευνα.

17 09 2019 | 13:41

Αν τα επιτόκια επιστρέψουν στα επίπεδα προ της ύφεσης, τότε οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι σοβαρές για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς η ακριβότερη χρηματοδότηση θα περιέκοπε τους ρυθμούς ανάπτυξης νέων ΑΠΕ.


Αυτή είναι η εκτίμηση νέας έρευνας που δημοσιεύτηκε στο Nature Sustainability. Σύμφωνα με το PV-Magazine, οι συντάκτες τονίζουν ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η διαρκής πτώση του κόστους των ανανεώσιμων τεχνολογιών, ενώ καθοριστικός παράγοντας είναι τα επιτόκια.


Στο πλέον απαισιόδοξο σενάριο που αναλύθηκε, τα επιτόκια αυξάνονται στο 4,29% ως το 2023 και αυτό θα αντιστοιχούσε στο ένα τρίτο του κόστους LCOE των μονάδων ΑΠΕ. Στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη, θα αυξανόταν το LCOE κατά 11%, ενώ στα αιολικά κατά 25%.


Ακόμα, όμως και στο πιο μετριοπαθές σενάριο, με επιτόκιο στο 2,15%, απλά εξανεμίζεται το όφελος από την πτώση του τεχνολογικού κόστους.

Ως εκ τούτου, η ενεργειακή μετάβαση θα βρισκόταν υπό απειλή καθώς οι ΑΠΕ θα γίνονταν λιγότερο ανταγωνιστικές έναντι των συμβατικών μονάδων. "Με αυξανόμενα επιτόκια, η βιωσιμότητα των επενδύσεων σε φ/β σε μια αγορά βασισμένη στη χονδρεμπορική εξανεμίζεται", σημειώνουν οι συντάκτες.


Ως εκ τούτου, συμβουλεύουν την Ε.Ε. να υιοθετήσει μια διπλή στρατηγική όπου οι διαγωνισμοί ΑΠΕ θα λειτουργούν ως θερμοστάτης και θα εξισορροπούν την όποια άνοδο των επιτοκίων. Έτσι, το κόστος της προσαρμογής των διαγωνισμών θα καλυπτόταν απο τις συνεχείς μειώσεις στην τελική τιμή του ηλεκτρισμού με μηδενικό αντίκτυπο για τους κρατικούς προϋπολογισμούς. "Οι διαγωνισμοί θα επιτρέψουν με τον τρόπο αυτό τις συνεχόμενες προσθήκες ΑΠΕ αποφεύγοντας τα προβλήματα με έναν αποδοτικό τρόπο", αναφέρουν.


Επίσης, οι συντάκτες κάλεσαν για ένα ελάχιστο όριο στην τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών. "Ιδανικά, ένα τέτοιο όριο θα γινόταν όλο και πιο υψηλό μέσα στο χρόνο ώστε να εξασφαλίσει την ανάπτυξη των ΑΠΕ ακόμα και σε εποχές υψηλών επιτοκίων και θα επιτρέψει την τελική απαλοιφή των διαγωνισμών", καταλήγει η έρευνα.

 

 

 

12 Σεπτεμβρίου 2019

energypress