Τα οφέλη που μπορούν να προσδοκούν όσοι επενδύσουν στις μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες υπό το target model.

03 12 2020 | 08:42

Τα σενάρια για το όφελος που μπορούν να έχουν ως το 2030 οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στη χώρα μας ανέλυσε πρόσφατα στο συνέδριο Renewable & Storage Forum του energypress ο Παντελής Μπίσκας, καθηγητής ΑΠΘ, στα πλαίσια μελέτης που πραγματοποίησε.

Προκειμένου να εκτιμηθούν τα οικονομικά στοιχεία των μπαταριών με το νέο σύστημα του target model, ελήφθηκε υπόψη το κόστος επένδυσης σε ευρώ ανά μεγαβάτ για μια σειρά ετών ως το 2030, το σταθερό και μεταβλητό κόστος λειτουργίας και συντήρησης των μονάδων, το κόστος αντικατάστασης των μπαταριών και η απόδοση φόρτισης-αποφόρτισης που φτάνει το 90%.

Για τις παραδοχές χρησιμοποιήθηκε μονάδα φωτοβολταϊκών ισχύος 10 μεγαβάτ, η οποία είναι price taker στη χονδρεμπορική αγορά και στην παροχή εφεδρειών. Το WACC του σταθμού εκτιμάται στο 7% και η περίοδος απόσβεσης στα 20 έτη, ενώ η μονάδα μπορεί να παρέχει και τους τρεις τύπους εφεδρείας. 

Το ερώτημα που επιχειρήθηκε να απαντηθεί είναι πόση ισχύς μπαταριών πρέπει να εγκατασταθεί για να βελτιστοποιηθεί το όφελος.

Τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης αφορούν τη βέλτιστη διαστασιολόγηση των μπαταριών, καθώς και τη βέλτιστη ωριαία λειτουργίας τους με ζητούμενα την ισχύ φόρτισης, την ισχύ εκφόρτισης και το state of charge. Επίσης, υπολογίζεται ποια είναι τα προβλεπόμενα ετήσια έσοδα από την αγορά, τα προβλεπόμενα ετήσια έξοδα και εν τέλει τα κέρδη.

Όπως επισημάνθηκε, τα μικτά κέρδη των μπαταριών προέρχονται από τα καθαρά έσοδα από την πώληση ενέργειας (discharging), συν τα έσοδα από την παροχή εφεδρειών, συν τα έσοδα από την ενεργοποίηση aFRR, τα έσοδα από μη απόρριψη ενέργειας σταθμού ΑΠΕ και από το μηχανισμό αποζημίωσης ισχύος. Εν συνεχεία, αφαιρούνται τα κόστη επένδυσης και αντικατάστασης, καθώς και τα σταθερά και μεταβλητά κόστη λειτουργίας.

Σύμφωνα με τα πορίσματα, η επένδυση στη μονάδα αποθήκευσης αρχίζει να γίνεται δελεαστική από το 2026 αναλόγως και του επιπέδου στήριξης του μηχανισμού αποζημίωσης ισχύος. Όσο αυξάνεται η στήριξη αυτή, τόσο νωρίτερα έρχεται η ημερομηνία όπου η επένδυση γίνεται ελκυστική, σύμφωνα με τον κ. Μπίσκα, ενώ παρακάτω μπορείτε να δείτε τους σχετικούς πίνακες της μελέτης.

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται το ετήσιο καθαρό κέρδος λειτουργίας των μπαταριών στα διάφορα σενάρια:

 

ξ

Περισσότερες λεπτομέρειες δείτε στην παρουσίασή που επισυνάπτεται.

φ

 

 

 

 

 

3 Δεκεμβρίου 2020

energypress

Συνοδευτικα Αρχεια