Τα σχέδια της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή μετά την ψήφο εμπιστοσύνης των διεθνών funds - Πράσινο φως από την ΓΣ για την ΑΜΚ.

Τέσσερα ηχηρά ονόματα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, τα περισσότερα εκ των οποίων επενδύουν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, θα βρεθούν στο μετοχολόγιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, μετά την έγκριση από την έκτακτη ΓΣ της εταιρείας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συγκεκριμένα, οι νέες μετοχές θα διατεθούν σε κεφάλαια που διαχειρίζονται οι Blackrock Inc., Anavio Capital Partners LLP, Kayne Anderson Capital Advisors LP, και Impax Asset Management.

Η τιμή διάθεσης είναι 11 ευρώ ανά νέα μετοχή, η δε διαφορά, μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό 66.654.815,4 ευρώ, θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό της εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. 

Σημειώνεται ότι η τιμή βρίσκεται κοντά στα ιστορικά υψηλά της μετοχής, γεγονός που υπογραμμίζει και τη σημασία της επένδυσης, τόσο για την εταιρεία όσο και για την ελληνική οικονομία και το ελληνικό χρηματιστήριο. Υπενθυμίζεται ότι οι επενδυτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον μέσω διαδικασίας συλλογής δεσμευτικών προσφορών.

Τα κεφάλαια ύηψους 68,5 εκατ. ευρώ, όπως έχει ανακοινωθεί και επισήμως από τον πρόεδρο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Γ. Περιστέρη, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στην καθαρή ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για επενδύσεις με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, την ελληνική οικονομία, την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, την μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς θα συνδράμουν την εθνική προσπάθεια για στροφή στις ΑΠΕ και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Συνολικά ο όμιλος έχει δρομολογήσει νέες επενδύσεις ύψους 1,7 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, στους τομείς της καθαρής ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας με αντλησοταμίευση και της διαχείρισης απορριμμάτων. Η εταιρεία έθεσε νέο στόχο για αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος της κατά 1000MW μέσα στην επόμενη πενταετία, μέχρι το 2025 στα 2800MW, που θα τη διατηρήσουν στην κορυφή της ελληνικής αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σήμερα το συνολικό χαρτοφυλάκιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανέρχεται σε 1800MW έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ και κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Σε αυτήν περιλαμβάνονται τα 607 MW έργων στην Ελλάδα, τα 512MW στις ΗΠΑ, τα 102MW στην Πολωνία και τα 30MW έργων στην Πολωνία. Επιπλέον το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 548MW έργων υπό κατασκευή: 330MW στη νότια Εύβοια, 119MW επίσης στην Εύβοια, 30MW στην Βοιωτία και 67MW στην Ευρυτανία. 

 

 

2 Σεπτεμβρίου 2020

energypress