Θετική σε πρώτη φάση η Ε.Ε. στο αίτημα για πρόσθετα δικαιώματα εκπομπών 744 εκατ. ευρώ με στόχο την απανθρακοποίηση των ελληνικών νησιών.

05 02 2021 | 09:22

Αποδεκτό έγινε σε πρώτη φάση το αίτημα του ΥΠΕΝ στις Βρυξέλλες για να αποκομίσει η χώρα μας περί τα 744 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της λήψης πρόσθετων δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων από την Ε.Ε. μέσω των προβλέψεων της οδηγίας Οδηγίας 2018/410.

Είχε προηγηθεί ερώτηση στη Βουλή του τομεάρχη ενέργειας του ΚΙΝΑΛ, Γ. Αρβανιτίδη και του γραμματέα του τομέα ενέργειας, Χ. Δούκα, με την οποία κατήγγειλαν πως η τωρινή και η προηγούμενη κυβέρνηση άφησαν ανεκμετάλλευτο ένα ποσό της τάξης των 850 εκατ. ευρώ μέσω της διάθεσης των πρόσθετων αυτών δικαιωμάτων που αφορούν την απανθρακοποίηση των νησιών και τη στήριξη έργων, όπως τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Σε έγγραφό της, η διεύθυνση Κλιµατικής Αλλαγής & Ποιότητας Ατµόσφαιρας του ΥΠΕΝ ενημέρωσε πως με βάση τα ισχύοντα στη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, η Ελλάδα μπορεί όντως να διεκδικήσει έως και 25 εκατομμύρια δικαιώματα που αντιστοιχούν σε ποσό 744 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν θα έχουν καταχωρηθεί δωρεάν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Υπάρχει επίσης η πρόβλεψη ότι "ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για την κατανομή των δικαιωμάτων αυτού του είδους", καθώς επίσης και ότι "μπορούν να ζητηθούν δικαιώματα όταν, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές ομολόγων, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί διαφορετικά ένα έργο που έχει ως στόχο την απεξάρτηση από τις ανθρακούχες εκπομπές της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στα νησιά της Ελλάδας και εφόσον η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επιβεβαιώσει την οικονομική βιωσιμότητα και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη του έργου".

Με βάση τα παραπάνω, μέχρι σήμερα έχουν γίνει οι εξής ενέργειες εκ μέρους του ΥΠΕΝ:

Έγινε καταρχήν αποδεκτό το αίτημα για ενεργοποίηση της ειδικής ρύθμισης για τη χώρα μας, καθώς διατίθενται ακόμα τα δικαιώματα. Επίσης, έγιναν ενέργειες για την διερεύνηση/αποσαφήνιση των διαδικασιών που απαιτούνται, ώστε να προχωρήσουν οι προαπαιτούμενες τεχνικές εργασίες προετοιμασίας του σχετικού φακέλου, βάση του οποίου θα αξιολογηθεί η επιλεξιμότητα του έργου. Στις συζητήσεις σε μεταγενέστερο στάδιο θα συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα πρέπει να επιβεβαιώσει την οικονομική βιωσιμότητα και τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη του έργου.

 

 

5 Φεβρουαρίου 2021

energypress