Την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών του Β. Αιγαίου προκρίνει η επιτροπή της ΡΑΕ – Εντάσσεται στο 10ετές πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ.

Ηλεκτρική διασύνδεση με την ηπειρωτική χώρα ή λειτουργία των τοπικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με μεταφερόμενο LNG; Το δίλημμα για το ποιά λύση ηλεκτρικής επάρκειας των νησιών του Βορείου Αιγαίου είναι οικονομικότερη και αποδοτικότερη φαίνεται ότι παίρνει πλέον οριστική απάντηση.

Και τούτο διότι στα χέρια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας βρίσκεται το δεύτερο και τελικό πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής για την υπόδειξη της βέλτιστης λύσης ως προς την ενεργειακή ασφάλεια των συγκεκριμένων νησιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, αν και το πρώτο πόρισμα που είχε παραδώσει η αρμόδια επιτροπή του ΕΜΠ στις αρχές του χρόνου στη ΡΑΕ, έδειχνε μικρές διαφορές ανάμεσα στο κόστος της ηλεκτρικής διασύνδεσης και της παροχής φυσικού αερίου στα νησιά της Λέσβου, Χίου, Λήμνου και Σάμου, εντούτοις το δεύτερο που εξέτασε πιο βαθιά τις πτυχές του θέματος κατέληξε στη λύση της κατασκευής καλωδίου που θα δίνει ηλεκτρικό ρεύμα από το ηπειρωτικό σύστημα στα νησιά της περιοχής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα διασυνδέονται είτε με τη Θράκη είτε με την Εύβοια (Αλιβέρι ή Λάρυμνα).

Πηγές αναφέρουν, ότι η ΡΑΕ κάλεσε τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) να μελετήσει και να συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη λύση και επένδυση στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του Εθνικού Σχεδίου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 2019 -2028. Ο ΑΔΜΗΕ έχοντας στείλει αρχικά προσχέδιο του ΕΣΜΗΕ 2019 – 2028 χωρίς την πρόβλεψη του έργου, στη συνέχεια τη συμπεριέλαβε και φαίνεται πως κατέθεσε ολοκληρωμένο σχέδιο της επόμενης δεκαετίας.

Απομένει πια η έγκριση του από τη ΡΑΕ προκειμένου να ξεκινήσει ο σχεδιασμός και η δρομολόγηση όλων των επόμενων ενεργειών ώστε να ωριμάσει το συγκεκριμένο έργο.

Υπενθυμίζεται, όπως έγραψε το energypress στις 16 Ιανουαρίου  ότι η πρώτη μελέτη που εκπόνησε το ΕΜΠ αφορούσε στη διαμόρφωση και το κόστος εγκαταστάσεων εφοδιασμού των υφιστάμενων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στα Μη Διασυνδεδέμενα Νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Η συνδρομή του  ΕΜΠ ζητήθηκε από τη ΡΑΕ προκειμένου να διερευνηθεί η εφικτότητα της προμήθειας φυσικού αερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διερεύνηση του συγκεκριμένου ενδεχομένου αποτελεί μέρος του έργου που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας η Επιτροπή εξέτασης οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ της χώρας, την οποία έχει συστήσει η ΡΑΕ.

Κατά τις εργασίες της, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι απαιτείται πληρέστερη ανάλυση για την εφικτότητα της προμήθειας φυσικού αερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ του Βορείου Αιγαίου.

Έτσι, πρόσφατα παραδόθηκε στη ΡΑΕ η νέα μελέτη, η οποία, όπως αναφέρουν πληροφορίες, υποδεικνύει ως πλέον συμφέρουσα λύση την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών. 

 

 

11 Iουνίου 2019

energypress