Τρέχον έλλειμμα 36 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό ΥΚΩ – Σύντομα η απόφαση της ΡΑΕ για το αντάλλαγμα του 2019

06 05 2021 | 08:33

Με έλλειμμα 35,96 εκατ. ευρώ «έκλεισε» ο Λαγιαριασμός ΥΚΩ το περσινό έτος, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ για την περσινή χρήση. Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει ο Διαχειριστής, τα έσοδα ανήλθαν σε 805 περίπου εκατομμύρια, έναντι 885 εκατ. που ήταν οι εκροές του λογαριασμού. 

Το «άνοιγμα» ωστόσο του λογαριασμού περιορίσθηκε αισθητά από την οριστική εκκαθάριση ανταλλάγματος ΥΚΩ για το έτος 2017, από την οποία προέκυψε μία επιπλέον χρηματορροή ύψους 72 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, εκροές 21,9 και 21,7 εκατ, ευρώ, αντίστοιχα, επέφερε η πρόσθετη τακτοποίηση για τα έτη 2012-2016 και η πρόσθετη εκκαθάριση για την περίοδο 2014-2016. 

Παράλληλα, εντός του 2020 υπήρξε «ένεση» 116,7 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τον Λογαριασμό ΥΚΩ. Πιο συγκεκριμένα, ο ΔΕΔΔΗΕ εισέπραξε 44,6 εκατ. στις 30 Ιανουαρίου και 67 εκατ. και στις 28 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα αυτή θεσμοθετήθηκε το 2017, ώστε με απόφαση του υπουργού Οικονομικών να μπορεί να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, πλήρως ή μερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. 

Την ίδια στιγμή, σύντομα αναμένεται η απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με το αντάλλαγμα των ΥΚΩ για το 2019, όπως επισήμανε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Επίκουρος Καθηγητής Α. Δαγούμας, στην πρόσφατη ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους. Με δεδομένη τη χρονοκαθυστέρηση των αποφάσεων της ΡΑΕ, λόγω αναδρομικότητας των στοιχείων που λαμβάνει από τους Διαχειριστές, όπως συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Αρχής, τοποθετούνται σε μεταγενέστερο χρόνο οι αποφάσεις για τα έτη 2020 και 2021, όπου θα αποτυπώνονται τα οφέλη από τις πρώτες ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιών. 

Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Δαγούμα, με βάση το τεράστιο αναπτυξιακό πρόγραμμα που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, τα επόμενα χρόνια θα επέλθει πολύ σημαντική απομείωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. Επομένως, αναμένεται να υπάρξει όφελος από τα έργα αυτά για τον καταναλωτή, καθώς θα μειώσουν συνολικά το κόστος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, ανεξάρτητα από την όποια αναπροσαρμογή των χρεώσεων χρήσης συστήματος, ώστε αυτές να αντικατοπτρίζουν το κόστος ανάπτυξής του. 

 

 

5 Μαϊου 2021

energypress