Τριαντάφυλλος: Οι 3 ειδικές δράσεις του ΥΠΕΝ για την ανάπτυξη των offshore αιολικών - Τουλάχιστον 2 GW ο στόχος στο νέο ΕΣΕΚ

Στις ειδικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα αναφέρθηκε εκτενώς, ο ειδικός σύμβουλος της Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΝ, Βασίλης Τριαντάφυλλος, μιλώντας νωρίτερα στο συνέδριο Renewable & Storage Forum που διοργανώνει το energypress.

Ειδικότερα, ο κ. Τριαντάφυλλος υπογράμμισε πως το ΥΠΕΝ σε συνέχεια της ψήφισης του νόμου για το πλαίσιο ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών, συνεχίζει με συγκεκριμένες προσπάθειες προκειμένου να υπάρξουν τα πρώτα υπεράκτια αιολικά πάρκα στις ελληνικές θάλασσες. Σε αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο εργάζεται σε 3 βασικά επίπεδα επιχειρώντας την μετάβαση από το «γενικό στο ειδικό» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο τίτλος της παρουσίασης του κ. Τριαντάφυλλου.

1ο επίπεδο δράσης: Στρατηγική στόχευση

Σε αυτό το επίπεδο δράσης, ο βασικός στόχος του Υπουργείου είναι να τεθούν οι βάσεις για μακροπρόθεσμη στρατηγική στην ανάπτυξη του κλάδου των ΥΑΠ για τις επόμενες τρεις δεκαετίες, επιβεβαιώνοντας σε όλους τους «τόνους» την δέσμευση πως τα υπεράκτια αιολικά θα αποτελέσουν κομβική τεχνολογία για την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο τα μέσα-ειδικά μέτρα είναι η ενσωμάτωση του στόχου για τουλάχιστον 2 GW ΥΑΠ στο νέο ΕΣΕΚ, πέραν της όποιας πολιτικής δέσμευσης έχει υπάρξει μέχρι στιγμής.

Σε αυτό το επίπεδο δράσης, επιμέρους επιδιώξεις αποτελούν η ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και η μελέτη κοινωνικοοικονομικής διάστασης.

  • Αναθεώρηση ΕΣΕΚ: Στο νέο ΕΣΕΚ θα υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη
  • Ανάπτυξη εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Μελέτη κοινωνικοοικονομικής διάστασης

2ο επίπεδο δράσης: Προγραμματικός σχεδιασμός

Οι δράσεις του 2ου επιπέδου δράσης αφορούν στην επίτευξη για μια βραχυ-μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου Υπεράκτιων αιολικών πάρκων, μέγιστο derisking επενδύσεων και την μελετημένη ανάπτυξη  των υποδομών.

Συγκεκριμένα, ξεχωρίζει η περαιτέρω προώθηση του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Όπως σημειώθηκε, η όλη διαδικασία δεν βρίσκεται στην αρχή αλλά έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Συγκεκριμένα, τα επόμενα βήματα αφορούν στην ολοκλήρωση του θεσμικού διαλόγου με τα συναρμόδια υπουργεία και φορείς, η οριστικοποίηση των κριτηρίων και η ολοκλήρωση των ΣΜΠΕ. Η ιδιαίτερη σημασία αυτής της δουλειάς έγκειται, όπως αναφέρθηκε, στο γεγονός ότι η σωστή και έγκαιρη ολοκλήρωσή της δύναται να μειώσει αισθητά το ρίσκο για τους επενδυτές.

Επιλογή/Ωρίμανση ΠΟΑΥΑΠ: Επιλογή βέλτιστων πρώτων περιοχών για κάλυψη στόχου 2030. Αυτό το κάνει η ΕΔΕΥΕΠ.

Ανάπτυξη συστήματος μεταφοράς: Στο κομμάτι αυτό αναμένεται η ενεργοποίηση της Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης έργων ΥΑΠ, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο σχετικός κανονισμός. Σε αυτή την επιτροπή θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από την ΡΑΕ, το Υπουργείο, τον ΑΔΜΗΕ, καθώς και άνθρωποι που μπορούν να συνδράμουν σε αυτή την διαδικασία. Ο κ. Τριαντάφυλλος έκανε ειδική μνεία στην συνδρομή του ΑΔΜΗΕ, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη βοήθεια και συμβολή στην ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς, ήδη από τώρα, κατά την φάση του σχεδιασμού.

Μία ακόμη πλευρά του Προγραμματικού σχεδιασμού αφορά την συμμετοχή σε ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

3ο επίπεδο δράσης: Εφαρμοστικές δράσεις

Στόχος: Βραχυπρόθεσμο focus στην υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων και προβλέψεων

Πρώτης προτεραιότητας ζήτημα αποτελεί η στήριξη της ΕΔΕΥΕΠ ως εκ των βασικών συντελεστών για την υλοποίηση έργων υπεράκτιων αιολικών. Από αυτή την άποψη, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της ΕΔΕΥΕΠ, να αυξηθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και να εξοπλιστεί με το αναγκαίο προσωπικό ώστε να είναι σε θέση να εκπονήσει την αναγκαία εργασία που συνεπάγεται ο ρόλος που έχει.

Ταυτόχρονα και εξίσου κρίσιμης σημασίας και αναγκαίο να προχωρήσει άμεσα είναι η έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης. Σύμφωνα με τον κ. Τριαντάφυλλο, η εν λόγω διαδικασία για την έγκριση του καθεστώτος ενίσχυσης θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.

Τελευταίο κομμάτι αποτελεί η εκπόνηση στρατηγικής Stakeholder Engagement: Αναγνώριση εμπλεκομένων stakeholders – ενημέρωση – συζήτηση – εμπλοκή στη λήψη αποφάσεων.

1