Τροποποιήθηκε το πρόγραμμα των διαγωνισμών ΑΠΕ - Τι προβλέπεται για το 2023 - Οι τιμές εκκίνησης ανά τεχνολογία - Παράταση και στις προθεσμίες υλοποίησης

 

 

To ΥΠΕΝ προχώρησε στην τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζεται η εγκατεστημένη ισχύς ανά τεχνολογία ή και κατηγορία σταθμών ΑΠΕ μέσω διαγωνισμών, όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει το energypress.

(Δείτε αναλυτικά την απόφαση στα επισυναπτόμενα)

Αναλυτικότερα, ο νέος πίνακας με το χρονοδιάγραμμα και τη δημοπρατούμενη ισχύ διαμορφώνεται ως εξής για τα έτη από φέτος ως το 2024:

Image removed.

Οι τιμές για τους διαγωνισμούς έργων που θα εγκατασταθούν σε γειτονικές χώρες

Πέραν του πίνακα, προστίθενται οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές προσφοράς για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που θα αφορούν σταθμούς που πρόκειται να εγκατασταθούν στη χώρα ή/και σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με τις οποίες υφίσταται εν ενεργεία Διασυνοριακό Εμπόριο Ενέργειας και θα διεξαχθούν εντός του έτους 2023.

Για την πρώτη (2022 - Γ’) κοινή ανταγωνιστική διαδικασία που θα αφορά σταθμούς που πρόκειται να εγκατασταθούν στη χώρα:

α) στα 54 €/MWh για την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών,

β) στα 63 €/MWh για την τεχνολογία των αιολικών. 

 

Για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που θα αφορά σταθμούς που πρόκειται να εγκατασταθούν στη χώρα ή/και σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με τις οποίες υφίσταται εν ενεργεία Διασυνοριακό Εμπόριο Ενέργειας και θα διεξαχθεί εντός του έτους 2023:

α) στα 54 €/MWh για την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών,

β) στα 63 €/MWh για την τεχνολογία των αιολικών.

Γ. Για τις ειδικές κατά τεχνολογία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που θα αφορούν σταθμούς που πρόκειται να εγκατασταθούν στη χώρα και θα διεξαχθούν εντός του έτους 2023:

α) στα 70 €/MWh για την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών,

β) στα 83 €/MWh για την τεχνολογία των αιολικών

Για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία που θα αφορά σταθμούς που πρόκειται να εγκατασταθούν σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με τις οποίες υφίσταται εν ενεργεία Διασυνοριακό Εμπόριο Ενέργειας και θα διεξαχθεί εντός του έτους 2023:

α) στα 54 €/MWh για την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών,

β) στα 63 €/MWh για την τεχνολογία των αιολικών.

Οι προθεσμίες υλοποίησης των έργων

Μια ακόμη τροποποίηση έχει να κάνει με το χρονικό ορίζοντα θέσης σε λειτουργία των έργων των επιλεγέντων σταθμών ή υποβολής της δήλωσης ετοιμότητας:

Image removed.

Τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται με τον Πίνακα 3 προσαυξάνονται κατά δώδεκα (12) μήνες, εφόσον κατά τον χρόνο διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών υφίσταται υποχρέωση για τον επιλεγέντα παραγωγό εκ του θεσμικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου να υλοποιηθεί ο σταθμός Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α.».