Ξεκίνησε η διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Market Reform Plan που έχει υποβάλλει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάρτησε σε διαβούλευση το Market Reform Plan που έχει υποβάλλει η Ελλάδα , δηλαδή τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας .

Η διαβούλευση θα τροφοδοτήσει την αξιολόγηση της Επιτροπής για τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. Οι απαντήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2021.

Το θέμα είναι σημαντικό καθώς η έγκριση του Market Reform Plan από την Κομισιόν αποτελεί τη μία από τις δύο βασικές προϋποθέσεις για να υποβληθεί από τη χώρα μας αίτημα για τη δρομολόγηση Μηχανισμών Ισχύος, είτε Strategic Reserve, είτε Capacity Renumeration Mechanism.

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η έγκριση της Μελέτης  Επάρκειας  (Adequacy Report) που εκπονεί ο ΑΔΜΗΕ. Για τη Μελέτη Επάρκειας η αρχική στόχευση ήταν να οριστικοποιηθεί μέχρι τέλος Ιουλίου, ωστόσο έχει υπάρξει μετάθεση κατά κάποιες εβδομάδες.

Αφού τελειώσει η διαδικασία με τα δύο προαπαιτούμενα, η χώρα μας θα υποβάλλει την πρότασή της για το μηχανισμό Στρατηγικής Εφεδρείας και το Μόνιμο Μηχανισμό Ισχύος (CRM).

ΥΠΕΝ και Κομισιόν είχαν καταλήξει κατά το προηγούμενο διάστημα σε ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την πορεία υποβολής και εξέτασης της ελληνικής πρότασης. Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, η οριστική εκδοχή του σχήματος Strategic Reserve θα μπορούσε να εγκριθεί έως τα τέλη του έτους, ώστε να ενεργοποιηθεί από τις αρχές του 2022.

Η τήρηση αυτού του χρονοδιαγράμματος θεωρείται δύσκολη υπόθεση, καθώς, όπως βεβαιώνουν παράγοντες που παρακολουθούν τη διαδικασία, οι απαιτήσεις της Κομισιόν είναι πλέον ιδιαίτερα περίπλοκες και χρονοβόρες, όταν πρόκειται για την εξέταση Μηχανισμών Ισχύος που αιτούνται κράτη – μέλη.

Δείτε εδώ το κείμενο που έχει αναρτηθεί σε διαβούλευση

 

 

5 Αυγούστου 2021

energypress