Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών", για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2021)

26 04 2021 | 09:38


Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

 "Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών", για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 

(Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2021)

 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών", για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2021). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών» (MSc in Climate Crisis & Information and Communication Technologies).

https://www.ds.unipi.gr/MSc_Climate_ICT/

δ

 

δ

 

δ

 

 

 

 

26 Απριλίου 2021