Βραβείο στο αιολικό πάρκο Καφηρέας της Enel, για βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης.

30 07 2018 | 15:45

Η Ecological Recycling Society βράβευσε την EGP Ελλάδας για τις βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης ανασκαφέντων υλικών σε κατασκευαστικές εργασίες του αιολικού πάρκου Καφηρέα.

Η Enel Green Power Hellas έλαβε ειδικό βραβείο για τις καλές πρακτικές ανακύκλωσης από την Ecological Recycling Society (Ecorec), η οποία διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά την Ημερίδα με θέμα: "Τρέχουσες και μελλοντικές προοπτικές ανακύκλωσης".

Η Enel Green Power Hellas, σε συνεργασία με την εταιρεία Collective Waste Recycling System (SANKE), εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες για την εναλλακτική διαχείριση των εκσκαφέντων και των αποβλήτων που παράγονται από την κατασκευαστική δραστηριότητα στο έργο Καφηρέας.

Το έργο, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Εύβοιας, στην Κάρυστο, ακολουθεί το πρότυπο του βιώσιμου εργοταξίου, που έθεσε σε εφαρμογή την προσέγγιση EGP με βάση το μοντέλο Creating Shared Value.

Το συγκρότημα αιολικών πάρκων, του οποίου η λειτουργία αναμένεται το 2019, θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 154 MW και θα είναι το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στη χώρα.

Το βραβείο που αποδόθηκε στην EGP Hellas επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αειφορία μέσω της εφαρμογής του μοντέλου CSV της εταιρείας.

Η βιωσιμότητα είναι η βάση της επιχείρησής μας και παρέχει υποστήριξη στην εταιρεία για κάθε επιλογή και προσέγγιση στην ανάπτυξη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, εστιάζοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, την ορθολογική χρήση των πόρων, την προσοχή στην υγεία και την ασφάλεια, την καινοτομία, την κυκλική οικονομία και τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων.

Η Ecorec είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στην υλοποίηση έργων βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ecorec ιδρύθηκε το 1990 με συγκεκριμένο όραμα: να προωθήσει τις δραστηριότητες πρόληψης αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης καθώς και δράσεις και πολιτικές που υποστηρίζουν την αειφόρο διαχείριση αποβλήτων και φυσικών πόρων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προκειμένου να βελτιωθούν τα ποσοστά απόδοσης της ανακύκλωσης και να ενθαρρυνθούν οι βέλτιστες πρακτικές, η Ecorec ξεκίνησε την φιλόδοξη πρωτοβουλία, το Παρατηρηήριο ECO-Circular Economy.

Η συνολική οργάνωση και λειτουργία αφορά στη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεδομένων διαχείρισης βιώσιμων αποβλήτων στην Ελλάδα, καθώς και στην παρακολούθηση των Διεθνών Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στη Διαχείριση Αποβλήτων.

 

 

19 Ιουλίου 2018

Πηγή: Enel Green Power

Περισσότερα:  Greece   Sustainability   Wind   Creating Shared Value