Η ΙΚΕΑ κάνει ένα σημαντικό βήμα προς ένα κόσμο χωρίς ορυκτά καύσιμα

01 08 2018 | 08:15

Η IKEA και η Neste (εταιρεία που συνδράμει τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο βιώσιμες) είναι πλέον σε θέση να χρησιμοποιούν  υπολείμματα και απόβλητα, όπως το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι, καθώς και βιώσιμης παραγωγής φυτικά έλαια για την παραγωγή πλαστικών προϊόντων.

Το εμπορική κλίμακας πιλοτικό έργο που ξεκινάει το φθινόπωρο του 2018, θα είναι η πρώτη μεγάλης κλίμακας παραγωγή ανανεώσιμων πλαστικών πολυπροπυλενίου παγκοσμίως.

Η ΙΚΕΑ με στόχο να έχει θετικό αντίκτυπο στον πλανήτη, παράλληλα με την ανάπτυξή της, εργάζεται για την αλλαγή του πλαστικού που χρησιμοποιείται στα προϊόντα της,  σε πλαστικό με βάση ανακυκλωμένα ή / και ανανεώσιμα υλικά μέχρι το 2030.

Το πλαστικό είναι παραδοσιακά κατασκευασμένο από ορυκτά καύσιμα, τα οποία συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και αποτελούν έναν πεπερασμένο πόρο. Μετατρέποντας το πλαστικό σε ανανεώσιμο υλικό, η IKEA μπορεί να εξαλείψει την ανάγκη εξόρυξης ορυκτών καυσίμων με σκοπό την κατασκευή πλαστικών.

 «Αυτό το νέο υλικό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς ένα μέλλον χωρίς ορυκτά καύσιμα. Κανείς δεν κατάφερε ποτέ να παράγει πλαστικό πολυπροπυλένιο από πρώτη ύλη που δεν εμπεριέχει ορυκτά καύσιμα, εκτός από εργαστηριακή κλίμακα. Μαζί με τη Neste, διασφαλίζουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να κλιμακωθεί η παραγωγή αυτού του υλικού», λέει ο Erik Ljungblad, υπεύθυνος πλαστικών προϊόντων της IKEA Σουηδίας.

Το πιλοτικό έργο σε εμπορική κλίμακα πλαστικών ΡΡ και ΡΕ, που θα περιέχει κατά 20% ανανεώσιμα υλικό περιεχόμενο, θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2018.

Η IKEA θα χρησιμοποιήσει το νέο πλαστικό σε προϊόντα που αποτελούν μέρος της τρέχουσας σειράς προϊόντων της, όπως πλαστικά κουτιά αποθήκευσης, ξεκινώντας με περιορισμένο αριθμό προϊόντων. Καθώς οι ικανότητες βελτιώνονται, θα ακολουθήσουν περισσότερα προϊόντα.

 

7 Ιουνίου 2018

Πηγή: Neste