Ενισχύστε το Παρίσι δηλώνει ο Chairman & CEO της I.E.T.A. κ. Dirk Forrister στο COP24.

Συναντήθηκα με τον Chairman & CEO της I.E.T.A. κ. Dirk Forrister στο COP24.

Ο κ. Dirk Forrister είναι σημαντική προσωπικότητα στις διεθνείς αγορές και αναγνωρίζεται για τις ικανότητες του, μια και έχει συμβάλει καθοριστικά στην καθιέρωση και επέκταση αγορών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ο κ. Dirk Forrister μου παραχώρησε συνέντευξη, για τις δύσκολες διαπραγματεύσεις της συμφωνίας για το πρόγραμμα εφαρμογής της ιστορικής συμφωνίας του Παρισιού 2015, το "Paris Rulebook".

Κατοβίτσε 4 Δεκεμβρίου 2018

Ανταπόκριση από το COP24: εδώ που παραμένει η ελπίδα, παρά τις αντιξοότητες