Τι είναι η κλιματικά έξυπνη Γεωργία [Video}

24 06 2018 | 18:33

Understanding Climate-Smart Agriculture

 

www.fao.org/climatechange/micca/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This video explains the climate-smart agriculture approach including its objectives and why it is