Αστυπάλαια, Σύμη, Καστελόριζο: Διαγωνισμός εντός του 2018 από τη ΡΑΕ για τη δημιουργία τριών «έξυπνων νησιών»

Τα πολλά τεχνικά αλλά και θεσμικά «αγκάθια» που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να μπορεί να γίνει με επιτυχία ο διαγωνισμός εγκατάστασης των απαραίτητων υποδομών και συστημάτων για τη δημιουργία τριών πιλοτικών «έξυπνων νησιών» έχουν θέσει επί τάπητος τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, της ΡΑΕ αλλά και του ΥΠΕΝ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει υποβάλλει πρόταση σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο διαγωνισμό, ωστόσο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η οποία και θα πραγματοποιήσει το διαγωνισμό δεν έχει ακόμα επεξεργαστεί τις προτάσεις.

Εκείνο που έχει λήξει είναι ότι τα νησιά στα οποία θα γίνουν οι παρεμβάσεις θα είναι τα εξής τρία: Αστυπάλαια, Σύμη και Καστελόριζο.

Παράλληλα, πάντως, πραγματοποιούνται συσκέψεις στο ΥΠΕΝ για να οριστικοποιηθούν τα θέματα που χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση.

Για παράδειγμα πρέπει να λυθεί το ζήτημα που έχει προκύψει με τις πολλές αιτήσεις για εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ που έχουν υποβληθεί από ιδιώτες στα τρία νησιά. Πολλές μάλιστα από τις αιτήσεις έγιναν μετά τη διαρροή των προθέσεων του ΥΠΕΝ, προφανώς για να αποκτήσουν προτεραιότητα στις μελλοντικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη οι αιτήσεις αυτές θα απορριφθούν, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η επένδυση των εταιρειών που θα αναδειχθούν από το διαγωνισμό δεν θα μπορεί να είναι βιώσιμη.

Με νομοθετικό τρόπο πρέπει επίσης να οριστεί το τι θα γίνεται μελλοντικά με τη δυνατότητα εγκατάστασης ΑΠΕ στα «έξυπνα νησιά» αλλά και να καθοριστεί πιθανόν ότι κατ΄ εξαίρεση στα νησιά αυτά ο επενδυτής ΑΠΕ θα είναι ένας (εκείνος που θα αναδειχθεί από το διαγωνισμό) και όχι πολλοί, όπως βεβαίως ισχύει σήμερα.

Πρόθεση πάντως των εμπλεκομένων είναι μέσα στο 2018 να προκηρυχθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ο διαγωνισμός.

Υπενθυμίζεται ότι ο  Διαχειριστής είχε διερευνήσει τα δεδομένα για πέντε νησιά έχοντας καταλήξει σε εκείνα που καλύπτουν τις προδιαγραφές προκειμένου να εφαρμοστούν πιλοτικά οι καινοτόμες τεχνολογίες που απαιτούνται, οι οποίες στη συνέχεια θα μπορούν πιθανόν να μεταφερθούν και στα υπόλοιπα νησιά που θα παραμείνουν ενεργειακά αυτόνομα, δηλαδή δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των διασυνδέσεων των επόμενων χρόνων, προφανώς επειδή δεν συμφέρει η διασύνδεσή τους.

Οι εν λόγω προδιαγραφές είναι κυρίως το μέγεθος, καθώς θα πρέπει να είναι ούτε πολύ μεγάλο αλλά ούτε πολύ μικρό, με ισχύ μεταξύ 5 και 10 μεγαβάτ, με μεγάλη κατανάλωση πετρελαίου σήμερα, αλλά και με χαμηλή επί του παρόντος διείσδυση ανανεώσιμων πηγών προκειμένου να μένει περιθώριο για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση.

Στόχος του προγράμματος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα, σε ποσοστό πάνω από 60%, με αντίστοιχη υποκατάσταση του diesel που τροφοδοτεί σήμερα τις αυτόνομες μονάδες των νησιών.

Ως εκ τούτου ευνοείται η εγκατάσταση υβριδικών μονάδων ΑΠΕ, οι οποίες δηλαδή πέραν της «πράσινης» παραγωγής ενέργειας περιλαμβάνουν και κάποια μέθοδο αποθήκευσης της αχρησιμοποίητης ενέργειας (π.χ. μπαταρίες). 
Παράλληλα, θα εφαρμοσθούν τεχνολογίες «έξυπνων» ηλεκτρικών δικτύων, ώστε να βελτιστοποιηθεί η ενεργειακή διαχείριση.

Στην πράξη, μετά τον καθορισμό του ρυθμιστικού πλαισίου (και βέβαια της ανώτατης τιμής απορρόφησης του παραγόμενου πράσινου ρεύματος) θα κληθούν ιδιώτες - επενδυτές σε έναν μειοδοτικό διαγωνισμό, ο οποίος θα αναδείξει την εταιρεία που προσφέρει τη χαμηλότερη απαίτηση για να αναλάβει να κατασκευάσει τα έργα που συγκροτούν τον χαρακτηρισμό "πράσινα νησιά". Το κέρδος του αναδόχου θα είναι η αποζημίωση για την πώληση του ρεύματος που θα παράγουν τα έργα που θα κατασκευάσει.

Κρίσιμο ζήτημα όπως γίνεται κατανοητό είναι ο προσδιορισμός της ανώτατης τιμής, από την οποία θα ξεκινάει ο μειοδοτικός διαγωνισμός. Πρέπει να μην αυξάνει το σημερινό κόστος ηλεκτροδότησης (για την ακρίβεια να βρίσκεται κάτω από το μέσο ενεργειακό κόστος των τελευταίων πέντε χρόνων) και από την άλλη να είναι ελκυστική για τους επενδυτές.

 

5 Ιουλίου 2018

ΠΗΓΗ Energypress