Προσδοκίες για υψηλότερο πλεόνασμα στον ΕΛΑΠΕ λόγω "κούρσας" στις τιμές δικαιωμάτων CO2

Σύμφωνα με το τελευταίο ειδικό δελτίο του ΕΛΑΠΕ που εκδίδει ο ΔΑΠΕΕΠ στα έσοδα του ειδικού λογαριασμού έχει συμπεριληφθεί ποσό ύψους 686,14 εκατ. ευρώ που αποτελεί την εισροή από τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα ο ΔΑΠΕΕΠ έχει υπολογίζει ως μέση τιμή για τον πλειστηριασμό των αδιάθετων δικαιωμάτων του έτους 2021 τα 37,45 ευρώ/τόνος.  

Ο υπολογισμός του ΔΑΠΕΕΠ ωστόσο μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά συντηρητικός με δεδομένη την πορεία των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής CO2ν και το πρόσφατο ράλι που έχει σημειωθεί στο χρηματιστήριο των ρύπων. Σημειώνεται ότι ήδη αυτήν την περίοδο οι τιμές των δικαιωμάτων είναι σημαντικά υψηλότερες από την εκτίμηση του ΔΑΠΕΕΠ. Συγκεκριμένα η τιμή των δικαιωμάτων βρίσκεται πάνω από τα 42 ευρώ ο τόνος, δηλαδή 5 ευρώ επιπλέον από την εκτίμηση του ΔΑΠΕΕΠ. Κάποιες εκτιμήσεις μιλούν για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, με το πλέον ακραίο σενάριο να κάνει λόγο για τιμές έως και τα 100 ευρώ/ τόνος μέχρι το τέλος του έτους. 

Πρακτικά δηλαδή καθώς για την Ελλάδα σύμφωνα με το ημερολόγιο δημοπρασιών του ΕΕΧ διατίθενται για το 2021 20.855.000 τόνοι και επιπλέον 197.500 τόνοι για αεροπορικά δικαιώματα, μπορεί να εισρεύσουν σε ετήσια βάση σημαντικά υψηλότερα έσοδα για τον ΕΛΑΠΕ. Εάν ληφθεί υπόψη η διαφορά μεταξύ της εκτίμησης του ΔΑΠΕΕΠ και της τρέχουσας τιμής του ΔΑΠΕΕΠ (5 ευρώ ο τόνος) το επιπλέον έσοδο για τον ΕΛΑΠΕ στο σύνολο του 2021 ξεπερνά τα 80 εκατ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να αυξήσει ισόποσα το πλεόνασμα στο τέλος του έτους. 

Βεβαίως τα επιπλέον έσοδα για τον ΕΛΑΠΕ αποτελούν την μία όψη του νομίσματος, καθώς στον αντίποδα τα αυξημένα κόστη για τα δικαιώματα εκπομπής  CO2 επιβαρύνουν την ηλεκτροπαραγωγή και ιδιαίτερα τη λιγνιτική παραγωγή, η οποία εμφανίζει και τις μεγαλύτερες εκπομπές. 

 

 

 

23 Μαρτίου 2021

energypress