ΡΑΕ: Κλειδί για μείωση του κόστους εξισορρόπησης η ενίσχυση του ανταγωνισμού - «Είσοδος» ΑΠΕ και demand response μέχρι τέλους 2021

Η έναρξη συμμετοχής στην αγορά Εξισορρόπησης όλων των κατηγοριών «παικτών» που μπορούν με τις προσφορές τους να παράσχουν ευελιξία στο σύστημα, δρομολογείται από τη ΡΑΕ έως την εκπνοή του τρέχοντος έτους.

Έτσι, παράλληλα με την έναρξη συμμετοχής του demand response, η «είσοδος» του οποίου όπως έχει γράψει το energypress σχεδιάζεται για φέτος, έως το τέλος του 2021 προγραμματίζεται να προστεθούν και οι ΑΠΕ, μέσω των ΦΟΣΕ που τις εκπροσωπούν, στις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που θα πλαισιώσουν τις θερμοηλεκτρικές μονάδες φυσικού αερίου.

Αν η συμμετοχή του demand response θα ενισχύσει την ευελιξία του συστήματος από την πλευρά της ζήτησης, με την ενεργοποίηση από τον ΑΔΜΗΕ προσφορών για αυξομείωση της κατανάλωσης, οι ΑΠΕ θα καταστήσουν ακόμη πιο ευέλικτη την ηλεκτροπαραγωγή. «Θέση» στην αγορά Εξισορρόπησης θα έχουν αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα (με δεδομένο ότι οι υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως οι σταθμοί βιοαερίου, συνάπτουν συμβάσεις ΣΕΣΤ), τα οποία στην περίπτωση που δεν διαθέτουν μπαταρία «πίσω από τον μετρητή», θα υποβάλλουν καθοδικές προσφορές ενέργειας και ισχύος Εξισορρόπησης.

Υπηρεσίες εξισορρόπησης από ΦΟΣΕ

Όπως είναι φυσικό, η υποβολή προσφορών από μία επιπλέον κατηγορία «παικτών» από την πλευρά της ηλεκτροπαραγωγής, θα επιφέρει ενίσχυση του ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η συμμετοχή του demand response θα ανοίξει τον δρόμο για τον περιορισμό των όγκων που ενεργοποιούνται, η «είσοδος» των ΑΠΕ στις υπηρεσίες εξισορρόπησης θα συμβάλει στην περαιτέρω αποκλιμάκωση των λογαριασμών προσαυξήσεων.

Τα παραπάνω εξηγούν γιατί η ΡΑΕ έχει θέσει ως κεντρικό στόχο να διευρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο (και όσο το δυνατόν συντομότερα) τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης – θεωρώντας τις ΑΠΕ και το demand response «κλειδί» για να περιορισθούν τα κόστη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ΑΔΜΗΕ έχει εντατικοποιήσει τις ενέργειες που είναι απαραίτητες, ώστε και ο κλάδος της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής να συνεισφέρει σε ευελιξία για την ευστάθεια του συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, προετοιμάζει τις απαιτούμενες προσαρμογές στις πληροφοριακές του πλατφόρμες, για τη δραστηριοποίηση και σταθμών ΑΠΕ στην αγορά Εξισορρόπησης.

Από τα υφιστάμενα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, υπηρεσίες εξισορρόπησης θα μπορούν να προσφέρουν χαρτοφυλάκια κατανεμόμενων μονάδων ΑΠΕ, κάτι που στην πράξη σημαίνει ομάδες έργων τα οποία εκπροσωπούνται από ΦΟΣΕ. Καθώς θα πρέπει οι μονάδες να διαθέτουν αυτοματισμούς (π.χ. SCADA), από οικονομικής άποψης ευνοούνται ως Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης οι συστοιχίες με έργα σχετικά μεγάλης ισχύος το καθένα. Βάσει αυτών των αυτοματισμών, για το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο που συμμετέχει στην αγορά Εξισορρόπησης, ο ΦΟΣΕ θα δημιουργήσει ένα «σημείο επαφής» με τον ΑΔΜΗΕ (κάτι σαν market room), μέσω του οποίου π.χ, θα διεκπεραιώνονται οι προσφορές εξισορρόπησης αυτόματης ενεργοποίησης.

«Σύμμαχος» τα νέα έργα ΑΠΕ

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η «είσοδος» των ΑΠΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τις τιμές των υπηρεσιών για καθοδική ενέργεια. Η αποκλιμάκωση των τιμών θα ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς θα «μπαίνουν» στο σύστημα νέες μονάδες ΑΠΕ με συμβάσεις ΣΕΔΠ ή και απευθείας συμμετοχή στην αγορά, ενώ παράλληλα θα λήγουν ολοένα περισσότερες συμβάσεις ΣΕΣΤ υφιστάμενων έργων. Μάλιστα, όπως εκτιμούν, αρκετά από αυτά τα «παλιά» έργα είναι πιθανό να ενταχθούν σε ένα χαρτοφυλάκιο-πάροχο υπηρεσιών εξισορρόπησης.

Υπενθυμίζεται ότι για την άμβλυνση της πίεσης στην αγορά Εξισορρόπησης, σχεδιάζεται και η ενίσχυση της Ενδοημερήσιας αγοράς, με την «είσοδο» των traders. Όπως έχει γράψει το energypress, σκοπός είναι να αυξηθεί ο οικονομικός «χώρος» για διενέργεια συναλλαγών στην Intraday, ώστε προμηθευτές και μεγάλοι καταναλωτές να μπορούν να διαρθώσουν καλύτερα τη θέση τους, για να περιορίσουν τις επιβαρύνσεις τους σε κόστη εξισορρόπησης.

 

 

14 Φεβρουαρίου 2021

energypress