Διαγωνισμοί για αιολικά-φωτοβολταϊκά 3 Γιγαβάτ με το νέο σχήμα στήριξης – Κοινή δημοπρασία 200 Μεγαβάτ για ΑΠΕ με μπαταρίες

Μέσω διαγωνισμών θα κλειδώσει «ταρίφες» το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ που θα υπαχθεί στο νέο σχήμα στήριξης, το οποίο εγκρίθηκε την Τετάρτη από την Κομισιόν. Είναι ενδεικτικό ότι, από τα έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 4,2 Γιγαβάτ νέων έργων που θα τεθούν σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης υπό το νέο σχήμα, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, περίπου τα 3 Γιγαβάτ αφορούν χερσαία αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία θα κατακυρώσουν Τιμή Αναφοράς συμμετέχοντας σε ανταγωνιστικές διαδικασίες. 

Όπως μάλιστα έγραψε χθες το energypress, στόχος του ΥΠΕΝ είναι να «τρέξουν» άμεσα οι πρώτες ανταγωνιστικές διαδικασίες. Έτσι, ο προγραμματισμός του υπουργείου προβλέπει πως ο πρώτος διαγωνισμός, για την πρόκριση νέων έργων συνολικής ισχύος 600 Μεγαβάτ, θα προκηρυχθεί έως το τέλος του χρόνου, ώστε η δημοπρασία να διεξαχθεί περί τον Μάρτιο. Στόχος του υπουργείου είναι μέσα στο 2022 να «κλειδώσουν» Τιμή Αναφοράς μέσω διαγωνισμών χερσαία αιολικά και φωτοβολταϊκά 1 Γιγαβάτ. 

Όπως είναι γνωστό, οι διαγωνισμοί στο νέο σχήμα θα είναι κοινοί, δηλαδή με τη συμμετοχή τόσο αιολικών όσο και φωτοβολταϊκών έργων. Πάντως, η ανακοίνωση της Κομισιόν αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να διενεργηθούν και technology specific ανταγωνιστικές διαδικασίες, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί ελάχιστη τεχνολογική διαφοροποίηση από τις κοινές δημοπρασίες σχετικά με την ηλιακή και τη χερσαία αιολική ενέργεια. 

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το σχήμα προβλέπει τη διεξαγωγή διαγωνισμού ειδικά για έργα ΑΠΕ με μπαταρίες. Και σε αυτή την περίπτωση η δημοπρασία θα είναι κοινή, δηλαδή θα συμμετάσχουν μονάδες και των δύο τεχνολογιών, από τις οποίες θα «κλειδώσουν» ταρίφες μονάδες συνολικής ισχύος περί τα 200 Μεγαβάτ. 

Με βάση την ισχύ που σχεδιάζεται να διατεθεί μέσω διαγωνισμών, είτε για χερσαία αιολικά – φωτοβολταϊκά είτε για σταθμούς με μπαταρίες, κατά συνέπεια ανέρχεται στα επίπεδα του 1 Γιγαβάτ το χαρτοφυλάκιο των μονάδων που θα κατακυρώσουν Τιμή Αναφοράς εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών, δηλαδή διοικητικά οριζόμενες «ταρίφες» που θα υπολογίζονται με βάση το κόστος παραγωγής κάθε τεχνολογίας. 

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, τέτοιες περιπτώσεις είναι το βιοαέριο, η βιομάζα, τα αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς και οι υδροηλεκτρικοί, γεωθερμικοί και σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με συγκεντρωτικά κάτοπτρα. Πάντως, και για αυτές τις τεχνολογίες προβλέπονται ορισμένα κατώτατα όρια, ώστε αν αυτά ξεπερασθούν, και πάλι οι Τιμές Αναφοράς να προκύπτουν από δημοπρασίες. 

 

 

26 Νοεμβρίου 2021

energypress