Μέχρι το 2025 οι υψηλές τιμές ενέργειας σύμφωνα με την Κομισιόν - «Διέξοδο» βλέπει στις ΑΠΕ και demand-response

Την διατήρηση των υψηλών τιμών στην αγορά ενέργειας μέχρι και το 2024-2025 «βλέπουν» παράγοντες της αγοράς, με την εκτίμηση να περιλαμβάνεται στο προσχέδιο της Κομισιόν που διέρρευσε και αφορά σε προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, παράγοντες της αγοράς αναμένουν πως οι τιμές ενέργειας θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για το υπόλοιπου του έτους και μέχρι το 2024-2025, αν και σε μικρότερο βαθμό.

Ειδικότερα, οι τιμές του φυσικού αερίου θα κυμαίνονται περίπου στα 100 ευρώ/MWh μέχρι το τέλος του επόμενου χειμώνα (και περίπου 75 ευρώ/MWh το καλοκαίρι του 2023 και πάνω από 50 ευρώ/MWh μέχρι το καλοκαίρι του 2025) με τις εκτιμήσεις για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να κινούνται αναλόγως.

Υπογραμμίζεται πως η εν λόγω εκτίμηση-πρόβλεψη επηρεάζεται από την αβεβαιότητα στις αγορές λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής έντασης και του πολέμου στην Ουκρανία.

Βραχυπρόθεσμα, η εξάλειψη της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο θα επιφέρει προσαρμογές στις συνθήκες ζήτησης και προσφοράς καθώς, και αναταραχές στις τιμές. Τα επίπεδα τιμών θα συνεχίσουν να είναι υψηλά με την διαφοροποίηση να ασκεί ανοδική πίεση.

Ταυτόχρονα, η επιταχυνόμενη ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τα σημαντικά μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης και απόκρισης ζήτησης όπως παρουσιάζονται στο σχέδιο REPowerEU θα πρέπει να συμβάλουν στον περιορισμό των επιπτώσεων και να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεσοπρόθεσμα.

Μιχάλης Μαστοράκης | energypress

Μέχρι το 2025 οι υψηλές τιμές ενέργειας σύμφωνα με την Κομισιόν - «Διέξοδο» βλέπει στις ΑΠΕ και demand-response