Η Ολλανδία εγκαινιάζει νέο οδικό χάρτη για την αιολική ενέργεια - 11.5GW σε υπεράκτια αιολικά μέχρι το 2030

H Ολλανδική κυβέρνηση στοχεύει σε επιπλέον 7GW νέας εγκατεστημένης ισχύος σε υπεράκτια αιολικά πάρκα την περίοδο 2023 – 2030.

dutch map
Η Ολλανδική κυβέρνηση ξεχωρίζει 3 νέες περιοχές στον Οδικό Χάρτη 2030 για τα υπεράκτια αιολικά.

Αρχικά είχε θέσει ως στόχο 4.5GW μέχρι το 2023, όμως αυτή την εβδομάδα δημοσίευσε ένα χάρτη για το πως θα φτάσει τα 11.5GW μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετίας.

Στον Οδικό χάρτη για τα υπεράκτια αιολικά 2030, ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών Θεμάτων και Κλιματικής Πολιτικής προτείνει τρεις αναπτυξιακές ζώνες για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος.

Μάλιστα 900MW έργων δεν καταγράφονται στην παρούσα φάση, αναμένοντας καινοτόμες μεθόδους μεταφοράς ενέργειας στην ακτή από ιδιαίτερα απομακρυσμένα έργα όπως αυτά, ώστε να γίνουν οικονομικά βιώσιμα.

Ζώνες

Η μικρότερη από τις ζώνες θα είναι μια περιοχή βόρεια των νήσων Wadden, κοντά στα έργα των 600MW της Gemini. Ένα έργο 700MW θα μπορούσε να κατασκευαστεί εκεί, σύμφωνα με τη μελέτη του υπουργείου.

Η συγκεκριμένη εγκατεστημένη ισχύς θα μπορούσε να δημοπρατηθεί το 2022 και τα έργα να τεθούν σε λειτουργία μέχρι το 2026.

Όμως λόγω του ευάλωτου οικοσυστήματος της περιοχής κοντά στα νησιά Wadden, ο αριθμός των καλωδίων που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περιορίζεται, οπότε θα πρέπει οι υπάρχοντες υποσταθμοί να επεκταθούν ή να βρεθούν θέσεις για νέους υποσταθμούς, οι οποίοι θα μεταφέρουν την ενέργεια στην στεριά, παραδέχηκε το υπουργείο.

floating offshore
Ζώνες υπεράκτιων αιολικών στην Ολλανδία: πρόσφατα προταθείσες  ζώνες (πράσινο), αιολικά πάρκα σε λειτουργία (κόκκινο), προτεινόμενες περιοχές για ανάπτυξη μέχρι το 2030 (μπλε), άλλες περιοχές (κίτρινο). 

Έργο έως 1.4GW θα μπορούσε να κατασκευαστεί στην δυτική περιοχή του Hollandse Kust, βορειοδυτικά της περιοχής Honnandse Kust Zuid όπου ανατέθηκε η κατασκευή του έργου της Vattenfall.

Αυτή η δημοπρασία για το Hollandse Kust West θα μπορούσε να διενεργηθεί το 2020 ή το 2021, με τα έργα να τίθενται σε λειτουργία την περίοδο 2024 – 2025. Αν τα έργα δημοπρατηθούν ταυτόχρονα, δήλωσε το Υπουργείο, μπορει να προκύψουν οικονομίες κλίμακας. “Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω μειώσεις στο κόστος”.

Τα αιολικά έργα στις δύο κοντινές παράκτιες ζώνες (βόρεια των νήσων Wadden και δυτικά του Hollandse Kust) θα μπορούσαν να συνδεθούν μέσω της διαθέσιμης σύνδεσης AC πριν δημιουργηθούν προβλήματα διαθέσιμότητας χωρητικότητας, αναφέρει η έκθεση.

Η ζώνη Ijmuiden Ver θα είναι η μεγαλύτερη από τις 3 ζώνες, με στόχο 4GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι το 2030. Η κυβέρνηση δεν προσδιόρισε συγκεκριμένα τις προθέσεις της για δημοπρασίες, αλλά εκτιμά ότι αυτές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μέχρι το 2023 με τα έργα να τίθενται σε λειτουργία από το 2027 και μετά.

Αυτά τα 4GW εγκατεστημένης ισχύος στο Ijmuiden Ver – η πιο απομακρυσμένη ζώνη από την ακτή – θα μπορούσαν να προστεθούν πριν εμφανιστεί συμφόρηση στο δίκτυο, προσέθεσε το υπουργείο.

Εναλλακτικές

Σύμφωνα με την έκθεση “μη ηλεκτρικές” επιλογές για την μεταφορά θα έπρεπε να “εξερευνηθούν περαιτέρω”. Τέτοιες εναλλακτικές θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν μετατροπή και μεταφορά ως αέριο υδρογόνο ή την πρωτοποριακή πρόταση του διαχειριστή δικτύου Tennet για τα νησιά-κόμβους στα οποία θα τοποθετούνται υποσταθμοί και μετασχηματιστές .

Πάντως και για τις τρεις ζώνες, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι οι ανεμογεννήτριες θα απαιτηθεί να είναι εγκατεστημένης ισχύος της τάξεως τουλάχιστον 10 MW. Όπως τόνισε το υπουργείο, “τόσο μεγάλες ανεμογεννήτριες είναι επί του παρόντος λίγο πριν την εισαγωγή τους στην αγορά”.

Το υπουργείο κατέληξε: “Με τις εν εξελίξει μειώσεις στο κόστος, η αιολική ενέργεια ανοικτής θαλάσσης μπορεί να γίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την βιομηχανία μέσω της διαθεσιμότητας μιας τεράστιας ποσότητας φθηνής και βιώσιμης ενέργειας”.

Οι συντάκτες της έκθεσης προσέθεσαν ότι “Η Ολλανδική Βόρεια Θάλασσα μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο ως πηγή βιώσιμης ενέργειας, αν η ενέργεια από τον αέρα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μη ηλεκτρικές ενεργειακές ανάγκες”. (Σημ. θέρμανση και μεταφορές)

Αναπτύσσοντας μια επιπλέον ισχύ 7GW μεταξύ 2024 και 2030, θα οδηγούσε σε μια εκτιμώμενη επένδυση της τάξεως των 15 με 20 δισεκατομμυρίων ευρώ και στη δημιουργία έως 10.000 θέσεων εργασίας, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η έκεθση τονίζει επίσης ότι η κυβέρνηση πρέπει να ξεκινήσει την εξερεύνηση προοπτικών για την μετά το 2030 ανάπτυξη, “το αργότερο μέχρι το 2021”.

Ο διαχειριστής δικτύου Tennet προσέθεσε : “Τώρα που ο Οδικός Χάρτης της Ολλανδικής Κυβέρνησης για τα υπεράκτια αιολικά για το 2030, δημοσιεύτηκε, η Tennet ανυπομονεί να συνεργαστεί στενά με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για να ξεκινήσει την απαιτούμενη έρευνα που χρειάζεται να ακολουθήσει με σκοπό να σκιαγραφήσει τα γενικά περιγράμματα για ένα υπεράκτιο δίκτυο, και τα επακολουθούμενα έργα κατασκευής.

Η Ολλανδία έχει 1,117MW εγκατεστημένης ισχύος σε υπεράκτια αιολικά σύμφωνα με το περιοδικό Windpower Intelligence, μια έκδοση του Windpower Monthly.

 

Πηγή: (WindPower Offshore)

Σχετικά Άρθρα

Popular Articles