ThinkBee: Μια συνεργατική πρόταση για προοδευτική πολιτική στην εποχή της διπλής μετάβασης

29 06 2022 | 10:03

Την Πέμπτη, 23 Ιουνίου, το ThinkBee, η ερευνητική κοπερατίβα νέων επιστημόνων με επίκεντρο τη διαμόρφωση προοδευτικών προτάσεων για τις δημόσιες πολιτικές, οργάνωσε την πρώτη της δημόσια εκδήλωση. Στόχος η γνωριμία εκ του σύνεγγυς - μετά από δύο χρόνια πανδημίας - με φίλους και συνεργάτες, και η παρουσίαση τόσο του έργου της μέχρι στιγμής, όσο και των μελλοντικών σχεδίων της ομάδας.

Την εκδήλωση άνοιξε η Κατερίνα Σκιά, Αρχιτέκτονας με ειδίκευση στην πολεοδομία και τη χωροταξία, τονίζοντας τον ιδιαίτερο τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας της ομάδας, συνεργατικά και “από τα κάτω”. Ανέδειξε επίσης τον διαθεματικό χαρακτήρα των μελετών και των δημόσιων παρεμβάσεων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την παραγωγή καινοτόμων λύσεων με άξονα τη Βιώσιμη Συμπεριληπτική Ανάπτυξη.

O Δημήτρης Τσέκερης, Μηχανολόγος Μηχανικός με ειδίκευση σε ζητήματα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικης, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των μελετών σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον χωροταξικό σχεδιασμό, το ρόλο των ενεργειακών κοινοτήτων στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, και την κλιματική κρίση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, αλλά και στην σπουδαιότητα της κλιματικής, ενεργειακής και χωρικής δικαιοσύνης για την εξασφάλιση ενός αξιοβίωτου μέλλοντος.

Η Αλεξία Σπυριδωνίδου, Χωροτάκτης-Πολεοδόμος με ειδίκευση σε ζητήματα μεταφορών, παρουσίασε τις ευκαιρίες και προοπτικές για την βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρώπη και τις προκλήσεις για να κερδηθεί το στοίχημα της βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα. Ζητήματα που ανέδειξε ήταν: η ανάγκη για μετάβαση από τομεακές προσεγγίσεις στον ολοκληρωμένο στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό, η απαραίτητη σύνδεση της ηλεκτροκίνησης με τις ΑΠΕ και τις αρχές κυκλικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες στις πόλεις, την περιφέρεια και τα νησιά, και τέλος, οι προϋποθέσεις για την ασφαλή προώθηση της μικροκινητικότητας.

Ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, πολιτικός επιστήμονας με ειδίκευση στις πολιτικές για την καινοτομία, έκανε αναφορά στη νέα οικονομία της ψηφιακής μετάβασης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσίασε τις προκλήσεις που τίθενται στην ψηφιακή εποχή μας σχετικά με τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων που ολοένα και περισσότερο είναι διαρκώς συνδεδεμένες/οι στο διαδικτυακό εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, έθεσε το ζήτημα της αξιοπιστίας των αλγορίθμων και των μηχανών όταν πρέπει να παρθούν αποφάσεις για τη ζωή μας, καθώς και στις νέες ανισότητες που δημιουργούνται από τον πλούτο που εύκολα συσσωρεύεται χάρη στα ψηφιακά νομίσματα και το εμπόριο μεγάλων όγκων δεδομένων.

Οι οικονομολόγοι Γιάννης Ραντίν, με ειδίκευση στην περιφερειακή ανάπτυξη, και Ολιβιέ Βαρδακούλιας, με ειδίκευση στα οικονομικά του περιβάλλοντος, αναφέρθηκαν στα ζητήματα χαμηλής απασχόλησης και παραγωγικότητας, την έλλειψη ποιοτικών θέσεων εργασίας, καθώς και στις νέου τύπου ανισότητες ανάμεσα σε πληθυσμούς ή/και χώρες που υποκρύπτουν έννοιες όπως η βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα (resilience) . Εστίασαν στην ανάγκη λήψης μέτρων για τη διαχείριση των κινδύνων, στην πρόληψη, διαχείριση και αποτελεσματικότερη ανάκαμψη από τα οικονομικά σοκ και τις κρίσεις, και τέλος στην αντιμετώπιση των υποκείμενων αιτιών με ολοκληρωμένο τρόπο. 

Την εκδήλωση συντόνισε ο Δρ. Θάνος Πολυμενέας-Λιοντήρης καλώντας τους προσκεκλημένους σε έναν ανοιχτό διάλογο με κριτική ματιά. Τις σύντομες παρουσιάσεις των μελών της ομάδας ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, για τις πολλαπλές κρίσεις της εποχής μας (ενεργειακή, οικονομική, υγειονομική), τις προκλήσεις της διπλής (πράσινης και ψηφιακής) μετάβασης, οι τοποθετήσεις του οποίου πρόσφεραν τροφή για σκέψη, επεξεργασία για περαιτέρω δράσεις και παρεμβάσεις. 

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Myrtillo Cafe, στο Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό (πρώην ΚΑΠΑΨ), έναν χώρο ιδανικό για εκδηλώσεις προβληματισμού και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, που λειτουργεί ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ατόμων με αναπηρίες. 

Περισσότερες πληροφορίες για το ThinkBee θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας: http://thinkbee.org. 

ThinkBee: Μια συνεργατική πρόταση για προοδευτική πολιτική στην εποχή της διπλής μετάβασης