Στ. Γριμάνης: «Ανανέωσε» το ενδιαφέρον για το mega αιολικό των 348 MW η EDF Hellas

19 10 2022 | 10:30

«Ζωντανό» κρατάει η EDF En Hellas το σχέδιο για το mega αιολικό project συνολικής ισχύος 380 MW, το οποίο σχεδιάζεται να αναπτυχθεί σε τρία νησιά του Αιγαίου. 

Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ, προ λόγων ημερών, εξέδωσε τροποποιητική βεβαίωση παραγωγού ειδικού έργου, σε αντικατάσταση της αρχικής άδειας παραγωγής που χρονολογείται από το 2012 και αφορά αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 348 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 348 MW, στις θέσεις ΠΑΤΕΛΑ-ΒΙΓΛΙΑ-ΛΑΓΚΟΥΝΑΡΑ-ΚΟΥΚΟΥΛΑ (Κάλυμνος), ΛΑΚΑΝΙΚΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Ψέριμος), ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ-ΒΑΛΚΑΝΙΑ-ΘΥΜΝΙΑΝΟΣ-ΒΙΓΛΕΣ-ΛΙΜΝΙ (Κως), ΦΟΥΡΝΟΣ-ΣΚΟΥΜΠΑΡΔΟΣ (Λέρος), της εταιρείας Niata Aiolos, θυγατρικής της EDF En Hellas.  

Η σχετική αίτηση της εταιρείας υπεβλήθη την 1η Απριλίου 2022 και αφορούσε την τροποποίηση της χορηγηθείσας άδειας ως προς τη μείωση των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης. 

Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία προβλέπεται η τοποθέτηση 116 ανεμογεννητριών (49+49+18), με διάμετρο πτερωτής 90 μέτρα. Ακόμη, ως υπεύθυνη για την εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου εμφανίζεται η Niata Aiolos μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης και μέσω ιδίων κεφαλαίων της απώτερης μετόχου EDF Renouvelables S.A. 

Στην Ελλάδα από το 2005 

Ο ελληνικός βραχίονας του γαλλικού κολοσσού των ΑΠΕ συστάθηκε το 2005 και αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα μας. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω 12 θυγατρικών (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου, Αιολική Λαύκου, Αιολική Μουσούρων, ΕΕΝ Βοιωτίας, Αιολική Κιλκίς, Υδροαιολική Αιγαίου, Αιολική Λίρα, Νιάτα Αιόλος, Βορέας Ενεργειακή, Ηλιοθέμα Ενεργειακή, Ηλιοφλώρινα, Ακτίνα Λακωνίας), στους τομείς των αιολικών, φωτοβολταικών και υβριδικών σταθμών, καθώς και στα έργα αποθήκευσης ενέργειας.  

Η EDF En Hellas διαθέτει χαρτοφυλάκιο με έργα σε λειτουργία συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 300 MW. Εξ αυτών σε επίπεδο αιολικών πάρκων η εγκατεστημένη ισχύς της ήταν 238,2 MW, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΕΤΑΕΝ για το πρώτο εξάμηνο του 2022, ευρισκόμενη στην 6η θέση μετά τις ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Ελλάκτωρ, Enel Green Power, Iberdrola Rokas, Eren Group. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει έργα με άδειες παραγωγής άνω των 4,5 GW. 

Εκτός από τα αιολικά, που αποτελούν τον πρώτο και σημαντικότερο μέχρι τώρα άξονα της παρουσίας της στην Ελλάδα, η EDF En Hellas ρίχνει ιδιαίτερο βάρος και στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων. 

Στο πλαίσιο αυτό, με βάση πρόσφατη απόφαση της ΡΑΕ, μέσω της θυγατρικής Heliothema Energy προωθείται η δημιουργία μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 80 MW στην περιοχή της Θίσβης Βοιωτίας. Παράλληλα προχωρεί στην ανάπτυξη και άλλων μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων σε άλλες περιοχές της χώρας με τα υπό κατασκευή έργα να είναι συνολικής ισχύος 140MW. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις 16 Απριλίου 2021, η EDF Renewables Hellas προχώρησε σε σύναψη σύμβασης έκδοσης κοινού Ομολογιακού Δανείου με εκδότρια την ίδια και ομολογιούχο τη μητρική εταιρεία και μοναδική μέτοχο EDF Renouvelables, με μέγιστο ποσό εκταμίευσης 95 εκατ. ευρώ, τελική ημερομηνία αποπληρωμής την 31-12-2026 και κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το 6μηνιαίο Διατραπεζικό Επιτόκιο Ευρώ – EURIBOR πλέον περιθωρίου (margin) και αντίστοιχων εξόδων (ελάχιστο επιτόκιο 2%) , προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των έργων των θυγατρικών της στην Ελλάδα. 

(newmoney.gr)

1