ΡΑΑΕΥ: Μηνιαία αναφορά για τη λειτουργία της Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας/Αύγουστος 2023

Αναφορά Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας-Αύγουστος 2023

 

Στο πλαίσιο της έγκυρης και υπεύθυνης ενημέρωσης της ενεργειακής αγοράς και των ενδιαφερομένων, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων δημοσιοποιεί τη μηνιαία αναφορά σχετικά με τη λειτουργία της Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον Αύγουστο 2023.

Η Αρχή έχοντας αναπτύξει Μηχανισμό Παρακολούθησης μέσω του οποίου συλλέγει και επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένο τρόπο μεγάλο πλήθος δεδομένων, εκδίδει μηνιαίες αναφορές σχετικά με τη λειτουργία της Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, εντός των αναφορών προβλέπονται στοιχεία γραφημάτων και στατιστικά στοιχεία τα οποία αφορούν στη λειτουργία των επιμέρους αγορών και διαδικασιών που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

  1. Αγορά Επόμενης Ημέρας
  2. Ενδοημερήσια Αγορά
  3. Αγορά Εξισορρόπησης
    1. Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού
    2. Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να παρουσιαστούν πληροφορίες που διαθέτει η Αρχή σχετικά με τη δραστηριοποίηση των συμμετεχόντων ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά (Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά, Αγορά Εξισορρόπησης), σχετικά με γενικά δεδομένα της αγοράς ηλεκτρισμού, στατιστικά στοιχεία, μερίδια εφεδρειών και ενεργοποιημένης ενέργειας στην Αγορά Εξισορρόπησης καθως και στοιχεία ποσοτήτων και αξίας των συναλλαγών, προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να δοθεί η δυνατότητα προς τους συμμετέχοντες στην αγορά να λαμβάνουν μέρος πιο αποτελεσματικά.

Η σχετική Αναφορά έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής

https://www.rae.gr/wp-content/uploads/2023/10/202308_Monthly_Report_Public_2.pdf

Επίσης οι παλιές αναφορές βρίσκονται στην ιστοσελίδα:

https://www.rae.gr/parakolouthisi-agoron/ellinikes-agores-hondrikis/anafores-hondrikis-agoras-ilektrikis-energeias/