Π. Κόκκαλης: Με οδηγό την επιστήμη για την κλιματική ουδετερότητα

07 02 2024 | 11:00

Στην συζήτηση για τους Ευρωπαϊκούς κλιματικούς στόχους το 2040, τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Πέτρος Κόκκαλης.

Ο ευρωβουλευτής στην ομιλία του υπενθύμισε το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως αυτό συμφωνήθηκε στη παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα, κάτι που καθιστά τις όποιες εξορύξεις άνευ αντικειμένου, αφού σύντομα δεν θα υπάρχει πια αγορά για το προϊόν τους.

Όλη η τοποθέτηση:

"Πριν λίγες εβδομάδες στην COP28, τα 27 κράτη της ΕΕ δεσμευτήκαμε απέναντι στον κόσμο και τη νέα γενιά για την κατάργηση των ορυκτών καυσίμων.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε κάνει το καθήκον μας με τον κλιματικό νόμο, που σοφά προέβλεψε την ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή που σήμερα μας καλεί να ορίσουμε τον στόχο μείωσης των εκπομπών για το 2040 κατά τουλάχιστον 90% σε σχέση με το 1990.

Κάποια κράτη μέλη ανάμεσα τους και η Ελλάδα, δεν έχουν ορίσει ανεξάρτητες επιστημονικές επιτροπές στον εθνικό κλιματικό τους νόμο Δίχως την προσήλωση στην επιστήμη δε μπορούμε να επιτύχουμε ούτε τους κλιματικούς στόχους, ούτε να έχουμε πολίτικες δίκαιης κοινωνικής μετάβασης, ούτε να αδράξουμε την οικονομική ευκαιρία σαν χώρα.

Κάποια ελάχιστα κράτη μέλη, ανάμεσα τους και πάλι δυστυχώς η Ελλάδα, προχωρούν ακόμα και σήμερα σε νέες εξορύξεις υδρογονανθράκων, κάτι που εκτός από ανήθικο είναι και επενδυτικά τουλάχιστον βλακώδες εν όψει των στόχων του 2040.

Πρέπει, λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι τα Κράτη Μέλη θα ακολουθήσουν την μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ας μην δειλιάζουμε μπροστά στο καθήκον μας . Ας αγκαλιάσουμε με θάρρος την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και ας ανοίξουμε το δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Η ώρα για δράση είναι τώρα και η ιστορία θα μας κρίνει από τις επιλογές που κάνουμε σήμερα."

 

J