ΕΛΑΠΕ: Στα 110 εκατ. ευρώ αυξάνει η εκτίμηση για το έλλειμμα του 2020 - Πρόβλεψη για 47€/Mwh ΟΤΣ και 20€/tn κόστος ρύπων.

01 06 2020 | 08:51

Σημαντικά αυξημένη είναι η νέα πρόβλεψη του ΔΑΠΕΕΠ για το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ στο τέλος του 2020, όπως αποτυπώνεται στο νεότερο δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ για τον Μάρτιο του 2020.

Από 79,69 εκατ ευρώ ένα μήνα πριν, τώρα υπολογίζεται σε 109,98 εκατ ευρώ, όπου αν, δε, υπολογίσουμε και την ανάγκη να υπάρχει “μαξιλάρι” 70 εκατ ευρώ, το έλλειμμα ανεβαίνει στα 179,98 εκατ ευρώ.

Σε ότι αφορά τον μήνα Μάρτιοτο σωρευτικό υπόλοιπο του ΕΛΑΠΕ φτάνει τα 36,59 εκατομμύρια ευρώ, με το τρέχον υπόλοιπο ΕΛΑΠΕ να είναι -25,17 και τις εκροές να ξεπερνούν τις εισροές, όντας -154,03 και 128,86 αντίστοιχα. Σε σχέση με την πρόβλεψη του προηγούμενου δελτίου για τον Μάρτιο, οι διαφορές στο σύνολο εισροών και εκροών είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Η Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος για το Μάρτιο 2020 είναι 43,65 €/MWh. Η πρόβλεψη της ΟΤΣ για το έτος 2020 είναι 47 €/Mwh, όταν η αντίστοιχη πρόβλεψη στο ακριβώς προηγούμενο δελτίου του Φεβρουαρίου ήταν 48 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

h

Στο παρόν Δελτίο η εκτίμηση της μέσης τιμής των πλειστηριασμών αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το 2020 είναι 20 €/tn και το ποσοστό των εσόδων από τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το 2020 λαμβάνεται στο 65%. Σύμφωνα με το ημερολόγιο δημοπρασιών που ανήρτησε ο European Energy Exchange (EEX) στην πλατφόρμα του στις 12.12.2019, τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που διατίθενται για την Ελλάδα στο έτος 2020 ανέρχονται σε 24.396.500 tn.

Στην ίδια πλατφόρμα, ο ΕΕΧ επισημαίνει πως ο διατιθέμενος όγκος δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μεταξύ Σεπτεμβρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2020 είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε αλλαγή από την 15η Ιουλίου 2020 ή το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο Ι, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενόψει της εφαρμογής του Μηχανισμού Αποθεματικού Σταθερότητας της Αγοράς (Market Stability Reserve (MSR) Mechanism).

Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2019, τελικά τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που διατέθηκαν για την Ελλάδα στο έτος 2019 μειώθηκαν σε 20.452.000.

Για τις προβλέψεις του εσόδου από ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2020 λαμβάνονται υπόψη τα προφίλ κατανάλωσης 2014-2019. Η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της επικράτειας για τον υπολογισμό του εσόδου από ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2020 που λαμβάνεται υπόψη είναι 51,37 TWh.

 

 

energypress

29 Mαϊου 2020