Εγκατάσταση νέων ΑΠΕ 815 MW προβλέπει για το 2020 ο ΔΑΠΕΕΠ - Χαμηλότερα από το 2019.

Εγκαταστάσεις νέων ΑΠΕ ισχύος 815 μεγαβάτ αναμένει για φέτος ο ΔΑΠΕΕΠ, σύμφωνα με το νεώτερο δελτίο του για τον ΕΛΑΠΕ (Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου).


Συγκεκριμένα, στα τέλη του 2019 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς έφτασε τα 6.965 μεγαβάτ στο διασυνδεδεμένο σύστημα και στα ΜΔΝ. Μέσα στο έτος 2019 προστέθηκαν 905 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 746 MW για τα Αιολικά, 148 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 1 MW για τα ΜΥΗΣ, 5 MW για τη Βιομάζα και 5 MW για τα ΣΗΘΥΑ.


Όσον αφορά την πορεία μέσα στο 2020, ο λειτουργός ανέφερε στο τελευταίο του δελτίο ότι αναμένει σύνολο ισχύος ΑΠΕ στα 7.318 μεγαβάτ στο τέλος του έτους με 3.741 μεγαβάτ αιολικών, 2.349 μεγαβάτ φωτοβολταϊκών, 289 μεγαβάτ αγροτικών φ/β, 353 μεγαβάτ φ/β σε στέγες, 250 μεγαβάτ μικρών υδροηλεκτρικών, 97 μεγαβάτ βιομάζας/βιοαερίου, 110 μεγαβάτ ΣΗΘΥΑ και 128 μεγαβάτ κατανεμόμενες ΣΗΘΥΑ.


Η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2020 είναι 815 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 440 MW για τα Αιολικά, 350 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 10 MW για τα ΜΥΗΣ, 10 MW για τη Βιομάζα και 5 MW για τα ΣΗΘΥΑ.

 

 

 

30 Μαρτίου 2020

energypress