Παρά τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, χωρίς έλλειμμα ο ΕΛΑΠΕ το 2019 – Για το 2020 θα αυξηθούν τα έσοδα από τις δημοπρασίες ρύπων.

Η σημαντική μείωση του ΕΤΜΕΑΡ που αποφάσισε το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση (μαζί με την αύξηση των τιμολογίων ρεύματος της ΔΕΗ), παρότι εφαρμόστηκε αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2019, εξαντλεί μεν τα αποθέματα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΔΑΠΕΕΠ, δεν φαίνεται όμως να οδηγεί σε ελλείμματα στο τέλος του 2019.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, το γεγονός αυτό, το οποίο προφανώς θα αντικατοπτρίζεται στο επόμενο Δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ, δείχνει ότι οι υπολογισμοί που είχαν γίνει τις ημέρες «της κρίσης» από τους επιτελείς του υπουργείου ήταν σωστοί. Μένει ωστόσο να αξιολογηθούν οι παραδοχές που έχουν ληφθεί υπόψη.

Το βέβαιο είναι ότι για την επόμενη χρονιά, το 2020, θα χρειαστεί να μπούν νέα έσοδα στον ΕΛΑΠΕ προκειμένου να διατηρήσει ισοσκελισμένο το ταμείο του, καθώς η διαρροή από τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ θα συνεχιστεί. Απόφαση του ΥΠΕΝ είναι να υπάρξει  αύξηση του ποσοστού που κατευθύνεται στον ΕΛΑΠΕ από τα έσοδα που προκύπτουν από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από 65% που είναι σήμερα θα ανέβει στο 70%. Αυτή τη στιγμή μια τέτοια αύξηση θεωρείται επαρκής για τη διασφάλιση των πληρωμών των παραγωγών ΑΠΕ, υποστηρίζουν από το ΥΠΕΝ, παρά το γεγονός ότι  θα μειωθούν και οι δημοπρατούμενες ποσότητες δικαιωμάτων εκπομπών μετά την ευρωπαϊκή απόφαση του Ιουλίου (στο πλαίσιο εφαρμογής του Market Stability Reserve), που συνεπάγεται την απόσυρση 4 εκατ τόνων για τη χώρα μας.

Παρόλα αυτά, με βάση και το έλλειμμα που θα προβλέπει το Δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ για το τέλος του 2020, δεν αποκλείεται η αύξηση του ποσοστού να «τσιμπήσει» μια – δύο μονάδες ακόμα και να φτάσει το 72%. 

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι, όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ΥΠΕΝ κ. Τσαλέμης στο πρόσφατο συνέδριο του energypress, πέραν της αύξησης του ποσοστού των εσόδων από τις δημοπρασίες ρύπων, υπάρχουν πρόσθετοι πόροι οι οποίοι μπορούν να έρθουν. Τέτοιοι είναι το ποσό που θα προκύψει από την εκκαθάριση που θα γίνει στο carbon leakage (είναι η αντιστάθμιση που έχει η ενεργοβόρος βιομηχανία, από την οποία θα περισσέψουν χρήματα λόγω των υψηλών τιμών των δικαιωμάτων CO2), οι εγγυήσεις προέλευσης κ.λπ.

 

 

7 Νοεμβρίου 2019

energypress